Nauka języka angielskiego i niemieckiego przez internet  

SLOWNICTWO.PL
serwis do utrwalania słownictwa
z języka angielskiego i niemieckiego

intensywna nauka słówek przez internet z lektorem


Login:  

Hasło:  
Zapamiętaj swoje dane
Rejestracja | Reset hasła


SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI I ANGIELSKO-POLSKI
Z WYMOWĄ LEKTORA   (Przetestuj lektora)

Szukaj słówko lub wyrażenie:    
ą ć ę ł ń ó ś ź ż 

Kliknij, aby wypróbować nowy ePanel do nauki

na komputerze, laptopie, tablecie i smartfonieSłownictwo tematyczne: Wielkanoc i okres przedświąteczny

        

Aby wysłuchać wymowy słówka przez lektora kliknij na ikonę głośnika znajdującą się obok słówka

Odtwórz wymowę Ash Wednesday ['æʃ wenzdi] - Środa Popielcowa (Popielec)
Odtwórz wymowę celebration [selə'brʃən] - świętowanie, uroczystość
Odtwórz wymowę chick [tʃɪk] - pisklę, kurczę
Odtwórz wymowę chicken ['tʃɪkən] - kurczak
Odtwórz wymowę Christian ['krɪstʃən] - wierny, chrześcijanin
Odtwórz wymowę Christianity [krɪstʃ'iænɪti] - chrześcijaństwo
Odtwórz wymowę confession - spowiedź, przyznanie się, wyznanie
Odtwórz wymowę cross [krɔs] - krzyż
Odtwórz wymowę crucifixion [krusɪ'fɪkʃən] - ukrzyżowanie
Odtwórz wymowę custom ['kʌstəm] - zwyczaj, obyczaj
Odtwórz wymowę daffodil ['dæfədɪl] - żonkil
Odtwórz wymowę early ['əli] - wczesny, wcześnie
Odtwórz wymowę Easter ['istər] - Wielkanoc
Odtwórz wymowę Easter basket ['istərbæskət] - koszyk wielkanocny
Odtwórz wymowę Easter Bunny ['istər bʌni] - zajączek wielkanocny
Odtwórz wymowę Easter egg ['istər eg] - pisanka, jajko wielkanocne
Odtwórz wymowę Easter lamb ['istər læm] - baranek wielkanocny
Odtwórz wymowę Easter Monday ['istər mʌndi] - Poniedziałek Wielkanocny, śmigus-dyngus
Odtwórz wymowę Easter Sunday ['istər sʌndeɪ] - Niedziela Wielkanocna
Odtwórz wymowę feasting ['fistɪŋ] - ucztowanie
Odtwórz wymowę Good Friday ['gʊd frɑɪdi] - Wielki Piątek
Odtwórz wymowę greetings card ['gritɪŋz kɑrd] - kartka z życzeniami
Odtwórz wymowę holy ['həʊli] - święty
Odtwórz wymowę Holy Week ['həʊli wik] - Wielki Tydzień
Odtwórz wymowę Jesus Christ ['ʤizəs krɑɪst] - Jezus Chrystus
Odtwórz wymowę Last Supper ['læstsʌpər] - ostatnia wieczerza
Odtwórz wymowę Lent [lent] - Wielki Post
Odtwórz wymowę Lent-Post ['lent - pəʊst] - Wielki Post
Odtwórz wymowę Lord's passion - Męka Pańska
Odtwórz wymowę Palm Sunday ['pɑm sʌndeɪ] - Niedziela Palmowa
Odtwórz wymowę pray for ['pr fɔr] - modlić się za
Odtwórz wymowę prayer [prer] - modlitwa, modlący się
Odtwórz wymowę resurrection [rez'ərekʃən] - zmartwychwstanie
Odtwórz wymowę Shrove Tuesday [shrove tuzdi] - ostatki, tłusty wtorek (przed Wielkim Postem)
Odtwórz wymowę sin [sɪn] - grzech, grzeszyć
Odtwórz wymowę spring [sprɪŋ] - wiosna
Odtwórz wymowę sprinkle ash [s'prɪŋkəlæʃ] - posypywać popiołem
Odtwórz wymowę tradition [trə'dɪʃən] - tradycja
Odtwórz wymowę traditional dishes [trə'dɪʃənəl dɪʃəz] - tradycyjne potrawy, dania
Odtwórz wymowę traitor Judas ['trtərʤudəs] - zdrajca Judasz
Odtwórz wymowę Twelve Disciples ['twelvdɪsɑɪpəlz] - dwunastu apostołów
Odtwórz wymowę wish sth to sb - życzyć czegoś komuś
Zobacz inne zestawy tematyczne

Slownictwo.pl
Copyright © 2018 by EKLO Krzysztof Klonowicz


Regulamim serwisu   Polityka prywatności   Funkcjonalność   Program Partnerski   Kiosk   Blog   Kontakt