Nauka języka angielskiego i niemieckiego przez internet  

SLOWNICTWO.PL
serwis do utrwalania słownictwa
z języka angielskiego i niemieckiego

intensywna nauka słówek przez internet z lektorem


Login:  

Hasło:  
Zapamiętaj swoje dane
Rejestracja | Reset hasłaSŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI I ANGIELSKO-POLSKI
Z WYMOWĄ LEKTORA   (Przetestuj lektora)

Szukaj słówko lub wyrażenie:    
ą ć ę ł ń ó ś ź ż 

Słownictwo tematyczne: Wielkanoc i okres przedświąteczny

        

Aby wysłuchać wymowy słówka przez lektora kliknij na ikonę głośnika znajdującą się obok słówka

     Ash Wednesday ['æʃ wenzdi] - Środa Popielcowa (Popielec)
     celebration [selə'brʃən] - świętowanie, uroczystość
     chick [tʃɪk] - pisklę, kurczę
Odtwórz wymowę chicken ['tʃɪkən] - kurczak
Odtwórz wymowę Christian ['krɪstʃən] - wierny, chrześcijanin
Odtwórz wymowę Christianity [krɪstʃ'iænɪti] - chrześcijaństwo
Odtwórz wymowę cross [krɔs] - krzyż
     crucifixion [krusɪ'fɪkʃən] - ukrzyżowanie
Odtwórz wymowę custom ['kʌstəm] - zwyczaj, obyczaj
Odtwórz wymowę Easter ['istər] - Wielkanoc
     Easter Bunny ['istər bʌni] - zajączek wielkanocny
     Easter egg ['istər eg] - pisanka, jajko wielkanocne
     Easter lamb ['istər læm] - baranek wielkanocny
     Easter Monday ['istər mʌndi] - Poniedziałek Wielkanocny, śmigus-dyngus
     Easter Sunday ['istər sʌndeɪ] - Niedziela Wielkanocna
Odtwórz wymowę feast [fist] - ucztować, obchodzić uroczyście, podejmować, święto
Odtwórz wymowę Good Friday ['gʊd frɑɪdi] - Wielki Piątek
Odtwórz wymowę holy ['həʊli] - święty
     Holy Week ['həʊli wik] - Wielki Tydzień
     Jesus Christ ['ʤizəs krɑɪst] - Jezus Chrystus
     Lent-Post ['lent - pəʊst] - Wielki Post
     Palm Sunday ['pɑm sʌndeɪ] - Niedziela Palmowa
     resurrection [rez'ərekʃən] - zmartwychwstanie
     Shrove Tuesday [shrove tuzdi] - ostatki, tłusty wtorek (przed Wielkim Postem)
Odtwórz wymowę spring [sprɪŋ] - wiosna
     sprinkle ash [s'prɪŋkəlæʃ] - posypywać popiołem
Odtwórz wymowę tea [ti] - podwieczorek
Odtwórz wymowę tradition [trə'dɪʃən] - tradycja
     traditional dishes [trə'dɪʃənəl dɪʃəz] - tradycyjne potrawy, dania
     traitor Judas ['trtərʤudəs] - zdrajca Judasz
     Twelve Disciples ['twelvdɪsɑɪpəlz] - dwunastu apostołów
Zobacz inne zestawy tematyczne

EKLO Rzetelna Firma Slownictwo.pl
Copyright © 2016 by EKLO Krzysztof Klonowicz


Regulamim serwisu   Polityka prywatności   Funkcjonalność   Program Partnerski   Kiosk   Blog   Kontakt