Nauka języka angielskiego i niemieckiego przez internet  

SLOWNICTWO.PL
serwis do utrwalania słownictwa
z języka angielskiego i niemieckiego

intensywna nauka słówek przez internet z lektorem


Login:  

Hasło:  
Zapamiętaj swoje dane
Rejestracja | Reset hasła


Internetowy słownik polsko-angielski i angielsko-polski z lektorem
Słownik polsko-angielski i angielsko-polski z wymową lektora
(Przetestuj angielskiego lektora)

    ą ć ę ł ń ó ś ź ż 

Wyniki wyszukania słówka "Easter"
Aby posłuchać wymowy lektora dla danego słówka kliknij na ikonkę

Angielskie wyrażenie [transkrypcja fonetyczna] Polskie wyrażenie
Easter ['i:stə(r)] Wielkanoc
at Easter [æt 'i:stə(r)] w Wielkanoc
     blessed food eaten for Easter Sunday breakfastświęconka
     celebrate Easter ['seləbreɪt istər] obchodzić święta wielkanocne
Easter basket ['i:stə(r) 'bɑ:skɪt] koszyk wielkanocny
Easter Bunny ['i:stə(r) 'bʌnɪ] zajączek wielkanocny
Easter card ['i:stə(r) kɑ:d] karta świąteczna
Easter egg ['i:stə(r) ɛg] pisanka
Easter egg ['i:stə(r) ɛg] pisanka, jajko wielkanocne
Easter egg hunt ['istər eg hʌnt] polowanie na pisanki
Easter Eve ['istəriv] dzień poprzedzający Wielkanoc
     Easter Islands ['istər ɑɪləndz] Wyspy Wielkanocne
Easter lamb ['i:stə(r) læm] baranek wielkanocny
Easter Monday ['i:stə(r) 'mʌndeɪ] Poniedziałek Wielkanocny, śmigus-dyngus
     easter palm ['istərpɑm] palma wielkanocna
Easter Sunday ['i:stə(r) 'sʌndeɪ] Niedziela Wielkanocna
     Easter vigil ['i:stə(r) 'vɪʤəl] Wielkanoc, pascha
happy Easter ['hæpɪ 'i:stə(r)] wesołych świąt (Wielkanoc)
happy Easter ! ['hæpɪ 'i:stə(r)] Wesołego alleluja

Slownictwo.pl
Copyright © 2018 by EKLO Krzysztof Klonowicz


Regulamim serwisu   Polityka prywatności   Funkcjonalność   Program Partnerski   Kiosk   Blog   Kontakt