Nauka języka angielskiego i niemieckiego przez internet  

SLOWNICTWO.PL
serwis do utrwalania słownictwa
z języka angielskiego i niemieckiego

intensywna nauka słówek przez internet z lektorem


Login:  

Hasło:  
Zapamiętaj swoje dane
Rejestracja | Reset hasła


SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI I ANGIELSKO-POLSKI
Z WYMOWĄ LEKTORA   (Przetestuj lektora)

Szukaj słówko lub wyrażenie:    
ą ć ę ł ń ó ś ź ż 

Kliknij, aby wypróbować nowy ePanel do nauki

na komputerze, laptopie, tablecie i smartfonieCZASOWNIKI NIEREGULARNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Czasowniki nieregularne z języka angielskiego
(Irregular Verbs - nagrania z poziomu I)
Idź do następnego poziomu >>>

Pełna lista czasowników nieregularnych z języka angielskiego ułożonych alfabetycznie wraz z nagraniami lektora MP3 oraz transkrypcją fonetyczną znajduje się do pobrania TUTAJ

        
Odtwarzanie listy: Start   Pauza   Stop         Tempo:     
Odtwórz wymowę be was/were been [bi: wɔs wə:(r) bɪ:n] - być
Odtwórz wymowę catch caught caught [kæʧ kɔ:t kɔ:t] - łapać, złapać, chwycić, złowić
Odtwórz wymowę choose chose chosen [ʧu:z ʧəuz 'ʧəuzən] - wybierać, wybrać, typować
Odtwórz wymowę eat ate eaten [i:t eɪt 'i:tn] - jeść, zjeść, zjadać
Odtwórz wymowę fall fell fallen [fɔ:l fɛl 'fɔ:lən] - upaść, spadać
Odtwórz wymowę feel felt felt [fi:l fɛlt fɛlt] - czuć
Odtwórz wymowę fight fought fought [faɪt fɔ:t fɔ:t] - walczyć
Odtwórz wymowę fly flew flown [flaɪ flu: fləun] - latać, lecieć
Odtwórz wymowę get got got [gɛt gɔt gɔt] - dostać, dostawać
Odtwórz wymowę go went gone [gəu wɛnt gɔn] - iść, chodzić
Odtwórz wymowę have had had [hæv hæd hæd] - mieć
Odtwórz wymowę keep kept kept [ki:p kɛpt kɛpt] - trzymać, zachować
Odtwórz wymowę lie lay lain [laɪ leɪ leɪn] - leżeć
Odtwórz wymowę lose lost lost [lu:z lɔst lɔst] - gubić, zgubić, stracić
Odtwórz wymowę make made made [meɪk meɪd meɪd] - robić, zrobić
Odtwórz wymowę read read read [ri:d rɛd rɛd] - czytać, przeczytać
Odtwórz wymowę ride rode ridden [raɪd rəud 'rɪdn] - jeździć (np. konno)
Odtwórz wymowę rise rose risen [raɪz rəuz 'rɪzn] - rosnąć, wzrastać
Odtwórz wymowę run ran run [rʌn ræn rʌn] - biec, biegać
Odtwórz wymowę see saw seen [si: sɔ: si:n] - widzieć
Odtwórz wymowę sell sold sold [sɛl səuld səuld] - sprzedawać, sprzedać
Odtwórz wymowę swim swam swum [swɪm swæm swʌm] - pływać, płynąć
Odtwórz wymowę throw threw thrown [θrəu θru: θrəun] - rzucać, rzucić
Odtwórz wymowę wake up woke up woken up [weɪk ʌp wəuk ʌp 'wəukn ʌp] - budzić się, obudzić się
Odtwórz wymowę write wrote written [raɪt rəut 'rɪtn] - pisać, napisać


Powyższa tabela zawiera najbardziej popularne nieregularne formy czasowników w języku angielskim oraz ich nagrania przez lektora. Materiał do nauki czasowników nieregularnych został podzielony w serwisie na 7 poziomów. Kolejne części, które znajdziesz TUTAJ, zawierają stopniowo czasowniki mniej popularne i o wyższym poziomie trudności.

Wymowa lektora zawiera wszystkie jego 3 formy czasownika:
  • I forma czasownika: czasownik podstawowy
  • II forma czasownika: Past Simple - czasownik w czasie przeszłym prostym
  • III forma czasownika: Past Participle - imiesłów czasu przeszłego, stosowany w do konstrukcji zdań w czasach Perfect


Slownictwo.pl
Copyright © 2019 by EKLO Krzysztof Klonowicz


Regulamim serwisu   Polityka prywatności   Funkcjonalność   Program Partnerski   Kiosk   Blog   Kontakt