Nauka języka angielskiego i niemieckiego przez internet  

SLOWNICTWO.PL
serwis do utrwalania słownictwa
z języka angielskiego i niemieckiego

intensywna nauka słówek przez internet z lektorem


Login:  

Hasło:  
Zapamiętaj swoje dane
Rejestracja | Reset hasła


SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI I ANGIELSKO-POLSKI
Z WYMOWĄ LEKTORA   (Przetestuj lektora)

Szukaj słówko lub wyrażenie:    
ą ć ę ł ń ó ś ź ż 

Kliknij, aby wypróbować nowy ePanel do nauki

na komputerze, laptopie, tablecie i smartfoniePomoc do serwisu Slownictwo.pl
Konfiguracja serwisu

Wszystkie parametry związane z konfiguracją własnego profilu w serwisie Slownictwo.pl dokonasz w zakładce Konfiguracja, dostępnej w menu górnym po zalogowaniu do własnego panelu użytkownika

Wybór trybu wykonywania lekcji
Możesz wybrać jeden z dwóch trybów nauki:
 • Tryb nauki - w tym trybie słowka błędnie przetłumaczone będą pojawiały sie w lekcji ponownie aż do czasu udzielenia poprawnej odpowiedzi; liczba zapytań jest większa od liczby słówek w lekcji o ilość błędnych odpowiedzi
 • Tryb egzaminacyjny - w tym trybie słowka błędnie wprowadzone nie pojawią się ponownie; ilość zapytań jest równa ilości słówek w lekcji

Domyślny kierunek tłumaczenia
Określa kierunek tłumaczenia, jaki zostanie przyjęty domyślnie po uruchomieniu każdej lekcji z panelu startowego, z panelu "Lekcje" lub z poziomu maila (jeśli włączona jest opcja automailingu lekcji). Można wybrać kierunek tłumaczenia z języka polskiego na angielski lub z angielskiego na polski.

Domyślny tryb odpowiadania
Określa sposób odpowiadania, jaki zostanie przyjęty domyślnie po uruchomieniu każdej lekcji z panelu startowego, z panelu "Lekcje" lub z poziomu maila (jeśli włączona jest opcja automailingu lekcji). Można wybrac jeden z pięciu sposób odpowiadania:
 • Sposób nr 1 - "Pisanie z klawiatury"
  Tłumaczysz i wpisujesz z klawiatury słówko, dzięki czemu zapamiętujesz bezbłędną pisownię wyrazów. (preferowany kierunek tłumaczenia: polski->angielski). Dodatkowo (po włączeniu opcji "Lektor") ćwiczysz rozumienie słówka ze słuchu.
 • Sposób nr 2 - "Klikanie myszą - Wiem / Nie wiem"
  Widzisz słówko i klikasz myszą, czy znacz jego tłumaczenie czy jeszcze nie. Funkcja szczególnie przydatna dla osób, które uczyły się już angielskiego. Możesz szybko przypomnieć sobie znaczenie słówek, nie tracąc czasu na wpisywanie z klawiatury.
 • Sposób nr 3 - "Kojarzenie słówek"
  Polega na dopasowywaniu polskiego słówka do jego odpowiednika po angielsku. Utrwalasz sobie wzrokowo pisownię słówka oraz ćwiczysz jego rozumienie. Dobra metoda dla "wzrokowców".
 • Sposób nr 4 - "Dyktando - Pisanie ze słuchu"
  Słyszysz słówko po angielsku a potem piszesz na klawiaturze to, co przed chwilą usłyszałeś. Dzięki temu ćwiczeniu uczysz się rozumienia angielskiego ze słuchu oraz przy okazji ćwiczysz poprawną pisownię. Jeżeli nie usłyszałeś dobrze słówka za pierwszym razem, możesz je odsłuchać ponownie dowolną ilość razy klikając na opcję "Lektor".
 • Sposób nr 5 - "Tłumaczenie ze słuchu"
  Polega on na wysłuchaniu słówka mówionego przez lektora a następnie zaznaczeniu, podobnie jak w metodzie Wiem/Nie wiem czy już je znasz, czy nie. Dzięki temu ćwiczysz rozumienie ze słuchu oraz uczysz się prawidłowego angielskiego akcentu.


Badanie poziomu wg kierunku tłumaczenia
Opcja ta decyduje, jaki kierunek tłumaczenia słówek będzie brany pod uwagę podczas badania poziomu zaliczania lekcji, co ma również wpływ na wyznaczanie kolejnych lekcji do nauki. Jeśli kierunek badania poziomu jest inny niż domyślny kierunek wykonywania lekcji często możesz mieć wrażenie, że system wyznacza inne lekcje do powtórki i nowe lekcje, niż byś chciał. Jeśli dokonujesz tłumaczeń zarówno w kierunku z polskiego na angielski jak i z angielskiego na polski, proponuję zaznaczyć dla tej funkcji trzecią opcję "Oba kierunki";

Wybór poziomu zaliczania lekcji
Możesz ustawić w serwisie jeden z pięciu dostępnych poziomów nauki, w zależności od obecnych Twoich umiejętności i od czasu, który możesz poświęcić na naukę. Zaliczenie lekcji zależnie od wybranego poziomu nauki obrazuje poniższa tabela:
Status lekcjiP O Z I O M     N A U K I
BrakNiskiŚredniWysokiPerfekcyjny
Zaliczona [ 60% ; 100% ] [ 70% ; 100% ] [ 80% ; 100% ] [ 90% ; 100% ] 100%
Zaliczona z zaleceniem powtórki [ 40% ; 60% ] [ 60% ; 70% ) [ 70% ; 80% ) [ 80% ; 90% ) [ 90% ; 100% )
Niezaliczona z koniecznością wykonania poprawki [ 0% ; 40% ] [ 50% ; 60% ) [ 60% ; 70% ) [ 70% ; 80% ) [ 80% ; 90% )
Niezaliczona bez możliwości wykonania następnej lekcji 0% [ 0 ; 50% ) [ 0 ; 60% ) [ 0 ; 70% ) [ 0 ; 80% )
Na przykład:
 • Jeśli wybierzesz poziom nauki perfekcyjny i swoją lekcję zakończysz na poziomie umiejętności poniżej 90% wówczas lekcja bedzie niezaliczona i będziesz musial wykonać ją ponownie.
 • Jeśli wybierzesz poziom nauki średni i swoją lekcję zakończysz na poziomie 70%, wówczas lekcja zostanie zaliczona ale system będzie przypominał Ci o tym, aby ją jeszcze raz powtórzyć.
 • Jeśli wybierzesz poziom nauki niski a mimo to lekcja zostanie wykonana na poziomie ponizej 50%, wówczas dopóki jej nie poprawisz, wykonywanie kolejnych lekcji nie będzie możliwe.
 • Jeśli chcesz wykonywać kolejne lekcje bez względu na wyniki poprzednich, wybierz w ustawieniu poziomu nauki "Brak".

Sposób wyznaczania następnych lekcji
Funkcja ta określa, na jakiej podstawie system zaproponuje Ci kolejną lekcję do nauki. Możliwe są 4 następujące opcje:
 • Najwyższa lekcja z kursu - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że następną lekcją do nauki będzie lekcja z kursu podstawowego o numerze o 1 większym od maksymalnej lekcji wykonanej do tej pory w serwisie, tzn. jeśli na początku kursu wykonasz np. "Lekcję 100" a potem zaczniesz naukę od początku (np. "Lekcję 1") to następną lekcją będzie "Lekcja 101", a nie "Lekcja 2".
 • Ostatnia lekcja z kursu - następną lekcją do nauki będzie lekcja z kursu podstawowego o numerze o 1 większym od ostatnio wykonanej lekcji (niezależnie od tego, jaką najwyższą lekcję do tej wykonałeś)
 • Ostatnia lekcja tematyczna - następną lekcją do nauki będzie kolejna niewykonana do tej pory lekcja, znajdująca się na liście wybranych lekcji tematycznych (patrz zakładka "Lekcje")
 • Ostatnia lekcja z zestawu własnego - następną lekcją do nauki będzie kolejna niewykonana do tej pory lekcja, znajdująca się na liście wybranych lekcji z zestawów własnych użytkownika (patrz zakładka "Lekcje")
Dwie ostatnie opcje będą funcjonować poprawnie tylko wtedy, gdy listy wybranych lekcji, zdefiniowanych w panelu "Lekcje" są niepuste. Jeśli listy w wybranymi lekcjami tematycznymi lub własnymi nie zostaną utworzone lub zostana wykonane już wszystkie lekcje z odpowiednich list, wówczas realizowana będzie automatycznie opcja 2.

Automailing - wysyłanie lekcji na e-mail
Zanaczenie tej opcji powoduje, że na Twój adres e-mail zapisany w naszej bazie będziesz otrzymywać cyklicznie proponowane przez system lekcje do wykonania. W tym celu musisz określić częstotliwość wysyłania lekcji z serwisu (podając co ile dni) oraz godzinę, o której chcesz otrzymywać pocztę. W ten sposób uutomatycznie zostanie ustalona data następnej wysyłki, którą również możesz zmodyfikować.

Inteligentne powtórki
Zanaczenie tej opcji powoduje, że powtórki ze słownictwa, z którym miełeś problemy będą wyznaczane na podstawie szczegółowej analizy dotychczas popełnianych przez Ciebie błędów. Częstotliwość powtórek dla każdego błędnie wprowadzanego słówka będzie wyznaczana indywidualnie według specjalnego algorytmu uwzględniającego pracę ludzkeigo mózgu.

Jeśli opcja inteligentnych powtórek zostanie wyłączona, możesz określić na stałe co ile dni chcesz powtarzać błędnie wprowadzane słówka.

Dodatkowe opcje konfiguracyjne
 • Maksymalna liczba słówek w lekcji do powtórki - pozwala określić, ile słówek może maksymalnie pojawić się w lekcjach powtórkowych oraz lekcjach typu "rozbójnik", zawierających losowe słownicto z kilku wybranych lekcji. Preferowana liczba to ok. 30-40 (maks.100) słówek na jedną lekcję.
 • Nie rozróżniaj małych i dużych liter podczas pisania - zaznaczenie tej opcji pozwala ignorować wielkość liter wprowadzanych podczas odpowiedzi w celu przyspieszenia odpowiedzi. Podobnie można wprowadzać wyrazy bez "polskich ogonków" oraz ignorować dodatkowe znaki interpunkcyjne. Tak więc np. zamiast odpowiedzi "Uważaj!" możesz napisać "uwazaj" i ta odpowiedź również zostanie zaliczona jako poprawna.
 • Blokuj wykonywanie nowych lekcji, jeśli konieczne są poprawki - opcja ta jest przydatna wtedy, gdy posiadasz sporą liczbę lekcji do powtórki. Wówczas system nie pozwoli Ci wykonywać nowych lekcji jeśli nie wyrabiasz sie z powtórkami.
 • Pokazuj lekcje powtórkowe z kursu podstawowego - zaznaczenie opcji powoduje wyświetlanie w panelu startowym oraz w mailingach lekcji powtórkowych z kursu podstawowego.
 • Pokazuj lekcje powtórkowe z baz tematycznych i własnych - zaznaczenie opcji powoduje wyświetlanie w panelu startowym oraz w mailingach lekcji powtórkowych ze słownictwa dodatkowego (z baz tematycznych i własnych)
 • Dołącz do maila listę słówek z lekcji powtórkowych - zaznaczenie opcji pozwala na dodanie do informacji wysyłanej na Twojego maila materiału, zawierającego listę słówek do powtórki zaplanowaną na dany dzień.
 • Pokaż na górnym pasku zdolność Twojego organizmu na dany dzień - opcja dla tych, którzy wierzą w biorytmy. Zaznaczenie tej opcji pozwala na wyświetlenie na górnym pasku statusu w panelu użytkownika informacji o tym, a jaki jest Twój stan intelektualny i tym samym zdolność do przyswajania nowych słówek na dany dzień. W tym celu konieczne jest wprowadzenie poprawnej daty urodzenia w zakładce "Twoje dane". Kliknięcie na "intelekt" na pasku statusu pozwoli Ci poznać pełną predyspozycję intelektualna, fizyczną i psychiczną Twojego organizmu na dowolny dzień w przyszłości."


Statystyki

Wizualizacja wyników podczas lekcji

Podczas wykonywania lekcji możesz w sposób wizualny na bieżąco śledzić swoje wyniki za pomocą pasków postępu. Dostępne są 4 paski:
 • Postęp - określa jaki procent lekcji został juz wykonany
 • Poziom - określa jaka jest skuteczność wykonania lekcji, czyli aktualny poziom umiejętności; kolor paska uzalezniony jest od poziomu i odpowiada kolorom zawartym w tabeli
 • Balans - określa różnicę między ilością poprawnych odpowiedzi a ilością błędnych odpowiedzi; jeśli świeci na czerwono oznacza to, że balans jest ujemny i liczba błędnych odpowiedzi jest większa niż poprawnych
 • Czas - określa procent czasu jaki pozostał ci do zakończenia lekcji; aby pasek był widoczny należy zaznaczyć w panelu konfiguracji opcję "Ogranicz czas wykonywania lekcji" oraz okreslić liczbę sekund przeznaczoną na 1 odpowiedź


Wiecej informacji możesz znaleźć w dziale "Pytania i odpowiedzi"

Slownictwo.pl
Copyright © 2019 by EKLO Krzysztof Klonowicz


Regulamim serwisu   Polityka prywatności   Funkcjonalność   Program Partnerski   Kiosk   Blog   Kontakt