Nauka języka angielskiego i niemieckiego przez internet  

SLOWNICTWO.PL
serwis do utrwalania słownictwa
z języka angielskiego i niemieckiego

intensywna nauka słówek przez internet z lektorem


Login:  

Hasło:  
Zapamiętaj swoje dane
Rejestracja | Reset hasła


SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI I ANGIELSKO-POLSKI
Z WYMOWĄ LEKTORA   (Przetestuj lektora)

Szukaj słówko lub wyrażenie:    
ą ć ę ł ń ó ś ź ż 

Kliknij, aby wypróbować nowy ePanel do nauki

na komputerze, laptopie, tablecie i smartfonieRegulamin Programu Partnerskiego serwisu
www.Slownictwo.pl

§ 1
INFORMACJE WSTĘPNE
 1. Organizatorem Programu Partnerskiego serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.Slownictwo.pl (zwanym dalej Programem) jest firma "EKLO" Krzysztof Klonowicz (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą w Aleksandrówie Łódzkim, ul. Jesionowa 5.

 2. Partnerem Programu Partnerskiego (zwanym dalej Partnerem) mogą być jedynie użytkownicy serwisu Slownictwo.pl (zwanego dalej Serwisem), którzy wyrazili bezwarunkową zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Regulaminu Serwisu Slownictwo.pl.

 3. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi. Ponadto usunięcie konta z Serwisu powoduje automatyczną likwidację konta w Programie.

§ 2
NABYWANIE STATUSTU PARTNERA
 1. O status Partnera moga się ubiegać tylko Ci użytkownicy serwisu, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające polskie obywatelstwo.

 2. Partnerami mogą zostać również przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

 3. Aby otrzymać status Partnera w Programie należy zalogować się na konto użytkownika w Serwisie, wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy zawarty na stronie:
  http://www.slownictwo.pl/?p=login&f=pp_register

 4. Aktywacja konta Partnera polega na kliknięciu w link aktywacyjny, który zostaje przesłany na adres email Partnera po dokonaniu rejestracji w Programie.

 5. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym. W przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany - pod rygorem odmówienia takiemu Partnerowi wydania korzyści wynikających z Programu.

 6. Każdy Partner wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora na podany adres e-mail wiadomości o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach Serwisu i o promocjach Serwisu.

 7. Każdy Partner ma wgląd do swoich danych przetwarzanych przez Organizatora, może je samodzielnie zmieniać oraz usuwać za pośrednictwem własnego Panelu Parnera (zwanego dalej Panelem), który jest dostępny po zalogowaniu na swoje konto w Serwisie.

 8. Każdy Partner może posiadać tylko jedno własne konto w serwisie.

 9. Tworzenia dodatkowych kont w serwisie w celu "naliczania prowizji od siebie" jest niedozwolone w Programie i wszystkie takie próby będą powodować trwałe usunięcie konta Partnera oraz utratę przypisanych do tego konta użytkowników oraz wszystkich nalicznych prowizji.


§ 3
ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA
 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora poprzez bezpośrednie lub pośrednie polecanie Serwisu, zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym regulaminie.

 2. Polecanie Serwisu odbywa się poprzez kierowanie nowych klientów na specjalny adres strony Serwisu (zwany dalej Linkiem Partnerskim), który zawiera unikalny numer Partnera (zwany dalej ID_Partnera). Link ten jest postaci:
  http://www.slownictwo.pl/?pp=ID_Partnera

 3. ID_partnera jest kolejnym numerem (ciągiem cyfr) nadanym już podczas rejestracji w Serwisie. ID_partnera oraz postać Linku Partnerskiego dla danego Partnera jest widoczna w Panelu Partnera po zalogowaniu do Serwisu

 4. Wejście w Link Partnerski powoduje zapisanie w plikach Cookies przegladarki (tzw. ciasteczkach) unikalnego dla Partnera numeru ID_partnera. Warunkiem koniecznym zapisania tego numeru jest akceptacja plików cookies przez przeglądarkę. Jeśli dane przeglądarka nie akceptuje "ciasteczek", korzystanie z Serwisu nie będzie możliwe.

 5. Utrata numeru ID_partnera zapisanego w plikach cookies może nastąpić w przypadku, gdy:
  • użytkownik korzystający z tej samej przeglądarki wejdzie na Link Partnerski innego Partnera, co spowoduje nadpisanie ID_partnera numerem innego Partnera
  • pliki cookies stracą swoją ważność (po 90 dniach od ostatniego kliknięcia w Link Partnerski, ale każde kolejne wejście na ten link powoduje odliczanie czasu od początku)
  • pliki cookies w przeglądarce zostaną świadomie wyczyszone przez użytkownika danego komputera

 6. Linki Partnerskie mogą być stosowane w postaci tesktowej oraz postaci banerów reklamowych, które Partnerzy mogą umieszczać na stronach www pod warunkiem, że posiadają oni prawo do zamieszczania tam banerów reklamowych oraz Organizator nie sprzeciwi się ich zamieszczeniu, z uwagi na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność itp.

 7. Linki partnerskie (w postaci tekstowej lub graficznej) mogą być udostępniane potencjalnym klientom Serwisu na różne sposoby pod warunkiem, że nie narusza to powszechnie obowiązujących zasad i przepisów prawa.

 8. Partnerowi nie wolno umieszczeć Linku Partnerskiego:
  • na stronach o treściach obraźliwych, oszczerczych, naruszających dobra osobiste innych osób,
  • na stronach związanych z pornografią i erotyką
  • na stronach o treściach nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami lub religiami
  • na stronach naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej
  • na grupach dyskusyjnych, które na to nie zezwalają
  • w masowych wysyłkach (SPAM) listów, wiadomości, postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć
  • w wysyłkach, które noszą znamiona nie zamówionej informacji handlowej

 9. Ponadto nie są dozwolone następujące praktyki:
  • automatycznie wymuszone aktywowanie linku po wejściu lub wyjściu ze strony www, na której jest ono zamieszczone, z wyjątkiem stron nie zawierających żadnych treści i służących jedynie do przekierowania na Link Partnerski (tzw. maskowanie adresu)
  • podszywanie się pod serwis Slownictwo.pl we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych.
  • uzależnienia dostępu do własnych usług oferowanych na stronie ww lub serwisie od konieczności aktywacji Linku Partnerskiego.§ 4
ZASADY NALICZANIA PROWIZJI DLA PARTNERA
 1. Program Partnerski wprowadzony w Serwisie jest 2-poziomowy co oznacza, że Partner otrzymuje:

  • prowizję I POZIOMU - prowizja od osób, które dokonają rejestracji i/lub zakupią usługę bezpośrednio z jego polecenia (czyli zarejestrawali się z jego linku partnerskiego i/lub w momencie zamawiania abonamentu na przeglądarce użytkownika zapisany był aktywny jego ID_partnera)

  • prowizję II POZIOMU - prowizja pośrednia od osób, które dokonały rejestracji i zakupiły usługę z polecenia użytkowników, którzy są również Partnerami i którzy zarejestrowali z polecenia danego Partnera

 2. W Programie wyróżniamy 4 rodzaje prowizji:

  1. Prowizja WIECZNA I POZIOMU - prowizja, którą otrzymuje Partner za każde opłacone zamówienie użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie z jego bezpośredniego polecenia. Prowizja tą będzie naliczana wiecznie od realizacji każdego zamówienia takiego użytkownika w przyszłości i niezależnie od tego, czy w momencie zamawienia w plikach cookies przeglądarki zapisany był aktywny ID_partnera (jest to tzw. dochód pasywny)

  2. Prowizja BEZPOŚREDNIA I POZIOMU - prowizja, którą otrzymuje Partner za zamówienie użytkownika, który NIE dokonał rejestracji w Serwisie z polecenia danego Partnera, ale w przypadku składania zamówienia w plikach cookies przeglądarki zapisany był aktywny numer ID_partnera, pod warunkiem, że numer ID_Partnera był niższy niż numer ID danego użytkownika (tzn. Partner zarejestrowany był w serwisie wcześniej niż dany użytkownik)

  3. Prowizja PEŁNA I POZIOMU - prowizja, którą otrzymuje Partner za każde opłacone zamówienie użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie z jego bezpośredniego polecenia i jednocześnie w momencie składania zamawienia w plikach cookies przeglądarki zapisany był aktywny ID_partnera

  4. Prowizja WIECZNA II POZIOMU - prowizja pośrednia, którą otrzymuje Partner za każde opłacone zamówienie użytkownika, który jest na drugim poziomie w jego strukturze (tzn. zarejestrował sie z polecenia innego Partnera, który z kolei jest bezpośrednim poleconym danego Partnera

 3. Prowizja dla Partnerów naliczna jest od ceny brutto zamówienia. Wysokość stawki prowizji zależy od rodzaju otrzymanej prowizji i określona jest w aktualnej Tabeli Prowizji

 4. Każdy Partner otrzymuje dostęp do własnego Panelu Partnera, w którym może sprawdzić:

  1. ilość kliknięć w swój Link Partnerski

  2. ilość użytkowników zarejestrowanych na jego I i II poziomie, wraz z możliwością wyświetlenia pełnej struktury użytkowników wraz z ich statusami w serwisie

  3. zamówienia oczekujące na realizację (czyli na naliczenie prowizji)

  4. wykaz naliczonej prowizji wraz ze szczegółową rozpiską zawierającą procent prowizji, podstawę naliczenia, wielkość przyznanej prowizji oraz szczegółowy opis, czego prowizja dotyczy


 5. Wielkość przyznanej prowizji zależy również od statusu aktywności Partnera w Serwisie. Prowizje przyznawane Partnerom, którzy w momencie naliczania prowizji sami posiadają w Serwisie abonament AKTYWNY lub AKTYWNY PRO są o 50% większe niż prowizje przyznawane Partnerom o statusie PASYWNY

 6. Prowizje przyznawane partnerom z abonamentem AKTYWNYM lub AKTYWNYM PRO są oznaczone w opisie przyznanej prowizji znacznikiem "PRO".

 7. Partner podczas rejestracji może uaktywnić w Programie opcję "Dawaj bonusy". Wówczas każda stawka prowizji od zakupu abonamentu będzie pomniejszona o 5%. W zamian za to, każdy nowy użytkownik zarejestrowany z polecenia takiego Partnera otrzymuje bonus w postaci 7 dni abonamentu PRO w Serwiwie oraz dodatkowo 10% zniżki na przedłużenie tego abonamentu na dalszy okres. W ten sposób większa ilość użytkowników decyduje się na zakup abonamentu i tym sam Partner taki otrzymuje częstsze prowizje. Opcja "Dawaj bonusy" jest aktywowana jednorazowo i nie można jej potem zmienić.

 8. Panel Partnera dostępny dostępny jest po zalogowaniu na stronie:
  http://www.slownictwo.pl/?p=login&f=pp_panel.


§ 5
WYPŁATY PROWIZJI DLA PARTNERA
 1. Wypłata prowizji jest możliwa w momencie, gdy na koncie Partnera uzbiera się kwota minimalna w wysokości 50 zł.

 2. Jeśli Partnerem jest jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, podstawą do wypłacenia prowizji jest podpisanie umowy o dzieło pomiędzy Partnerem i Organizatorem Programu. Podpisaną przez Partnera Umowę należy przesłać w 2 egzemplarzach na adres Organizatora wraz z pierwszym rachunkiem wystawionym przez Partnera (który jest podstawą do wypłaty prowizji) lub wcześniej. Umowę oraz rachunek (w formie pliku PDF) Partner może wydrukować po zalogowaniu sie do własnego Panelu Partnera.

 3. Jeśli Partnerem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, podstawą do wypłacenia prowizji jest wystawienie i przesłanie na adres Organizatora:
  1. dla firmy nie będącej płatnikiem VAT: rachunku za wykonaną usługę na kwotę nie wiekszą niż kwota naliczonej prowizji podana w Panelu Partnera
  2. dla firmy będącej płatnikiem VAT: faktury VAT za wykonaną usługę na kwotę brutto nie wiekszą niż kwota naliczonej prowizji podana w Panelu Partnera


 4. Wypłata prowizji następuje w ciagu 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora rachunku lub faktury VAT.

 5. Wypłaty prowizji odbywają sie przelewem bankowym na numer konta bankowego, zapisanego w Panelu Partnera.

 6. Warunkiem wypłaty prowizji jest poprawne wypełnienie wszystkich danych osobowych zawartych w Panelu Partnera, niezbędnych do prawidłowego rozliczenia się z Partnera z Urzędem Skarbowym.

 7. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem.


§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizatorowi ma prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu.

 2. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie prowizji przyznanych w wyniku udziału w Programie i traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.

 3. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.


Slownictwo.pl
Copyright © 2019 by EKLO Krzysztof Klonowicz


Regulamim serwisu   Polityka prywatności   Funkcjonalność   Program Partnerski   Kiosk   Blog   Kontakt