Nauka języka angielskiego i niemieckiego przez internet  

SLOWNICTWO.PL
serwis do utrwalania słownictwa
z języka angielskiego i niemieckiego

intensywna nauka słówek przez internet z lektorem


Login:  

Hasło:  
Zapamiętaj swoje dane
Rejestracja | Reset hasłaSŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI I ANGIELSKO-POLSKI
Z WYMOWĄ LEKTORA   (Przetestuj lektora)

Szukaj słówko lub wyrażenie:    
ą ć ę ł ń ó ś ź ż 
Statystyki serwisu Slownictwo.pl

Użytkownicy serwisu ze względu na płeć:
Kobiety  55.57 %
Mężczyźni  44.43 %
Użytkownicy serwisu ze względu na wiek:
6 lat  0.23 %
7 lat  0.26 %
8 lat  0.43 %
9 lat  0.65 %
10 lat  0.70 %
11 lat  1.19 %
12 lat  1.21 %
13 lat  1.73 %
14 lat  1.98 %
15 lat  2.42 %
16 lat  2.99 %
17 lat  2.89 %
18 lat  3.52 %
19 lat  3.16 %
20 lat  3.28 %
21 lat  4.06 %
22 lat  3.89 %
23 lat  4.37 %
24 lat  3.95 %
25 lat  3.49 %
26 lat  4.07 %
27 lat  3.70 %
28 lat  3.79 %
29 lat  3.12 %
30 lat  3.47 %
31 lat  3.28 %
32 lat  2.83 %
33 lat  2.56 %
34 lat  2.36 %
35 lat  1.94 %
36 lat  2.15 %
37 lat  1.69 %
38 lat  1.55 %
39 lat  1.42 %
40 lat  1.34 %
41 lat  1.24 %
42 lat  1.20 %
43 lat  1.11 %
44 lat  0.88 %
45 lat  0.93 %
46 lat  0.95 %
47 lat  0.81 %
48 lat  1.19 %
49 lat  0.81 %
50 lat  0.83 %
51 lat  0.71 %
52 lat  0.56 %
53 lat  0.54 %
54 lat  0.57 %
55 lat  0.36 %
56 lat  0.40 %
57 lat  0.37 %
58 lat  0.18 %
59 lat  0.18 %
60 lat  0.08 %
61 lat  0.07 %
62 lat  0.08 %
63 lat  0.04 %
64 lat  0.10 %
65 lat  0.04 %
66 lat  0.04 %
67 lat  0.04 %
68 lat  0.02 %
69 lat  0.02 %
70 lat  0.02 %
71 lat  0.01 %
Średnia wieku uczących się osób: 29 lat(a)
Najwięcej osób uczy się w wieku: 23 lat(a)
Najstarszy uczeń ma 71 lat(a)
Najmłodszy uczeń ma 6 lat(a)
Użytkownicy serwisu ze względu na lokalizację
Zachodniopomorskie  4.73 %
Pomorskie   5.86 %
Warmińsko-Mazurskie  3.24 %
Kujawsko-Pomorskie   4.88 %
Podlaskie   2.68 %
Lubuskie   2.48 %
Wielkopolskie   7.59 %
Łódzkie   5.79 %
Mazowieckie   14.07 %
Lubelskie   4.13 %
Dolnośląskie   7.95 %
Opolskie   2.09 %
Śląskie   11.54 %
Świętokrzyskie   2.64 %
Małopolskie   9.22 %
Podkarpackie   5.24 %
** Spoza Polski **  5.87 %


D:
Statystyka najczęściej popełnianych błędów w słownictwie
w ostatnim kwartale:
Aby posłuchać wymowy lektora dla wybranego słówka kliknij na ikonkę

Angielskie słówko [transkrypcja]Polskie tłumaczenieNumer
lekcji
Ilość
błędów
throw threw thrown rzucać, rzucićLekcja 26083
clothe [kləuð]ubrać, odziaćLekcja 2781
fly flew flown [flaɪ flu: fləun]latać, leciećLekcja 26077
rise rose risen [raɪz rəuz 'rɪzn]rosnąć, wzrastaćLekcja 26074
lie lay lain [laɪ leɪ leɪn]leżećLekcja 26074
thorough ['θʌrə]gruntowny, całkowityLekcja 6572
heavily ['hɛvɪlɪ]mocno, w dużym stopniuLekcja 2871
bring about [brɪŋ ə'baut]powodować, spowodować, doprowadzić do, doprowadzać doLekcja 24965
oblige [ə'blaɪʤ]zobowiązać, wyświadczyć przysługęLekcja 5962
fall fell fallen [fɔ:l fɛl 'fɔ:lən]upaść, spadaćLekcja 26061
antecedent [æntɪ'si:dənt]poprzedzający, wydarzenie (poprzedzające coś)Lekcja 11361
industrious [ɪn'dʌstrɪəs]skrzętny, pracowityLekcja 6259
scarce [skɛəs]rzadki, niewystarczającyLekcja 11957
go out [gəu aut]zgasnąć, wypalić sięLekcja 24957
precede [prɪ'si:d]poprzedzaćLekcja 2956
mediterranean [mɛdɪtər'eɪnɪən]śródziemnomorskiLekcja 2856
catch caught caught łapać, złapać, chwycić, złowićLekcja 26055
carry out ['kærɪ aut]przeprowadzić, wykonać, przeprowadzać, wykonywaćLekcja 24954
thoroughly ['θʌrəlɪ]zupełnie, gruntownieLekcja 6554
scarcely ['skɛəslɪ]niewiele, prawie wcale, ledwieLekcja 11952
not so... as [nɔt səu æz]nie tak... jak, nie taki... jakLekcja 2951
indefinite [ɪn'dɛfɪnɪt]nieokreślony, nieograniczony, niejasnyLekcja 5451
mountaineer [mauntɪ'nɪə(r)]góral, alpinista, taternikLekcja 2751
valuable ['væljuəbl]cenny, wartościowy, kosztownyLekcja 2850
deceit [dɪ'si:t]oszustwo, fałszLekcja 6650
deceitful [dɪ'si:tful]kłamliwy, oszukańczyLekcja 6650
saying ['seɪɪŋ]powiedzenie, porzekadło, wypowiedźLekcja 2749
choose chose chosen wybierać, wybrać, typowaćLekcja 26049
make out [meɪk aut]udawać, twierdzić, stwierdzićLekcja 24948
The secret of success is constancy to purpose. Tajemnicą sukcesu jest dążenie do celu.Lekcja 23948
broad [brɔ:d]szeroki, obszerny, ogólny, silny (np. akcent)Lekcja 4048
surroundings [sə'raundɪŋz]otoczenieLekcja 4848
fight fought fought walczyćLekcja 26047
willing ['wɪlɪŋ]chętny, skłonnyLekcja 4447
impure [ɪm'pjuə(r)]nieczystyLekcja 4047
feel felt felt [fi:l fɛlt fɛlt]czućLekcja 26046
come off [kʌm ɔf]udać się, udawać sięLekcja 25146
lodgings ['lɔʤɪŋs]pokoje gościnne, kwateryLekcja 11346
off your guard [ɔf jɔ:(r) gɑ:d]nie mieć się na bacznościLekcja 6046
saucer ['sɔ:sə(r)]spodek, podstawkaLekcja 4946
amazement [ə'meɪzmənt]zaskoczenie, zdumienieLekcja 5545
hit the nail right on the head trafić w sednoLekcja 11045
curious ['kjuərɪəs]ciekawy, osobliwyLekcja 4045
obtain [əb'teɪn]uzyskać, uzyskiwać, dostawać, nabywaćLekcja 4544
glow [gləu]żarliwośćLekcja 16544
persuade [pə'sweɪd]namawiać, przekonywaćLekcja 4544
sorry ['sɔrɪ]zmartwiony, smutny, opłakanyLekcja 4944
part [pɑ:t]rozdzielić, oddzielić, dzielićLekcja 4043
strict [strɪkt]ścisły, całkowityLekcja 3443
pension ['pɛnʃən]emerytura, rentaLekcja 2843


Statystyka aktywnych użytkowników, którzy w ostatnim kwartale
wykonali największą ilość nowych lekcji z kursu
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaIlość lekcji
1papic392 lekcji
2ulan6pl225 lekcji
3beatairena165 lekcji
4maris6144 lekcji
5assets132 lekcji
6maciek1959121 lekcji
7magic19811101 lekcji
8siwysongo79 lekcji
9alprim77 lekcji
10zosiaostra75 lekcji
11yollca74 lekcji
12ewelka1374 lekcji
13sawenusik73 lekcji
14klan73 lekcji
15gela194071 lekcji
16mr_x69 lekcji
17kazek_gosia64 lekcji
18grzywoczj61 lekcji
19majkat361 lekcji
20demodive55 lekcji
21ghostplaydrums53 lekcji
22burgund198352 lekcji
23jachi51 lekcji
24etam6943 lekcji
25lukas77540 lekcji
26pinokio40 lekcji
27aleksandermg39 lekcji
28janek7934 lekcji
29tramt34 lekcji
30ajrongrzesiek33 lekcji
31malgosiass30 lekcji
32agulka0130 lekcji
33dawidek11129 lekcji
34gdynia27 lekcji
35gorna26 lekcji
36midem725 lekcji
37marko197025 lekcji
38mschmidt22 lekcji
39ergomowiec122 lekcji
40radczuk21 lekcji
41timaios20 lekcji
42clackster19 lekcji
43jaromarcin19 lekcji
44grazynacygan18 lekcji
45endriu230717 lekcji
46qviola17 lekcji
47ewazuska17 lekcji
48okomariusz16 lekcji
49marial15 lekcji
50kasia30215 lekcji


Statystyka użytkowników, którzy w ostatnim kwartale reprezentowali najwyższy poziom nauki (*):
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaŚredni poziomIlość lekcji
1ewelka1398.13 %15 lekcji
2majkat396.70 %23 lekcji
3alka96.58 %33 lekcji
4katarzynakreis96.40 %10 lekcji
5burgund198395.33 %21 lekcji
6zosiaostra95.04 %27 lekcji
7malgosiass94.82 %28 lekcji
8wiesiek112294.59 %32 lekcji
9abkamaa94.42 %12 lekcji
10marial93.80 %15 lekcji
11etam6993.73 %33 lekcji
12gdynia93.58 %31 lekcji
13edytamichalska93.41 %27 lekcji
14ergomowiec193.13 %23 lekcji
15grzywoczj93.03 %40 lekcji
16janek7993.00 %12 lekcji
17gela194092.97 %32 lekcji
18ulan6pl92.76 %42 lekcji
19kamol7192.56 %59 lekcji
20pinokio92.31 %13 lekcji
21meyob492.00 %32 lekcji
22maciek195991.89 %63 lekcji
23assets91.34 %93 lekcji
24daniel.jedrasik8290.63 %16 lekcji
25papic89.96 %25 lekcji
26hubertgrobelny89.88 %16 lekcji
27klara200089.68 %28 lekcji
28skorzynski89.32 %19 lekcji
29gorna89.29 %17 lekcji
30tramt89.29 %14 lekcji
31qviola89.10 %10 lekcji
32beatairena88.70 %89 lekcji
33grazynacygan88.67 %15 lekcji
34kazek_gosia88.26 %43 lekcji
35siwysongo88.00 %23 lekcji
36jaromarcin87.91 %11 lekcji
37ilona287.31 %13 lekcji
38klan87.09 %23 lekcji
39jachi86.86 %14 lekcji
40wojtekmocniak86.10 %122 lekcji
41aleksandermg85.13 %23 lekcji
42timaios85.06 %148 lekcji
43olalala284.96 %27 lekcji
44agulka0184.64 %14 lekcji
45sawenusik84.17 %18 lekcji
46rene25183.79 %14 lekcji
47ghostplaydrums83.50 %24 lekcji
48midem783.31 %16 lekcji
49mr_x82.81 %21 lekcji
50ela190981.40 %20 lekcji

(*) Statystyka dotyczy tylko tych użytkowników, którzy posiadają aktywny abonament
oraz wykonali conajmniej 10 nowych lekcji z kursuStatystyka użytkowników, którzy poświęcili najwięcej czasu
na wykonywanie lekcji z kursu
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaIlość czasu
(w godz.)
1wiesiek11221,018.3 h
2alka608.6 h
3monia911558.7 h
4wladi537.6 h
5kocemba.bogdan522.3 h
6andkukla521.2 h
7iga1467.7 h
8marcin_n_77430.4 h
9wojtekmocniak398.1 h
10gorna374.9 h
11alojza367.9 h
12robertemanuel356.6 h
13test337.3 h
14kamol71330.4 h
15isabell00328.4 h
16nykomo315.3 h
17iromorawski313.3 h
18panas273.6 h
19adam_matyszczak265.8 h
20piotrekw29259.8 h
21pawloz251.3 h
22kela240.0 h
23krzysztofcempel228.8 h
24balon221.7 h
25midem7206.3 h
26rogoz205.0 h
27irenabedford199.8 h
28leonsjo197.3 h
29wladek1965193.1 h
30anula70183.6 h
31rubikon177.8 h
32jan_23176.7 h
33renw176.4 h
34rafaln18174.9 h
35justysia2173.4 h
36papic168.2 h
37ajrongrzesiek161.9 h
38pinokio161.7 h
39endriu2210157.3 h
40erjot154.1 h
41pkosja151.4 h
42280171976149.8 h
43pajak13148.5 h
44xtomciu146.5 h
45ela1909138.6 h
46skorzynski135.3 h
47bango134.5 h
48ania141078130.4 h
49manio8127.7 h
50rombercik126.8 h
Statystyka użytkowników, którzy od początku nauki wykonali najwięcej lekcji
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaIlość lekcji Ilość uruchomień
1wladi501 lekcji17784 uruch.
2wiesiek1122229 lekcji16227 uruch.
3alka231 lekcji8104 uruch.
4midem7453 lekcji7589 uruch.
5monia911256 lekcji7247 uruch.
6adam_matyszczak248 lekcji7192 uruch.
7iga1262 lekcji6733 uruch.
8kocemba.bogdan190 lekcji6464 uruch.
9wojtekmocniak262 lekcji5762 uruch.
10robertemanuel105 lekcji4702 uruch.
11mart150 lekcji4290 uruch.
12endriu2210218 lekcji4130 uruch.
13balon182 lekcji4034 uruch.
14piotrekw29250 lekcji3749 uruch.
15panas188 lekcji3517 uruch.
16rogoz243 lekcji3515 uruch.
17alojza241 lekcji3370 uruch.
18test222 lekcji3265 uruch.
19ernico177 lekcji3160 uruch.
20kela126 lekcji3111 uruch.
21pkosja233 lekcji2885 uruch.
22klara2000152 lekcji2870 uruch.
23isabell00211 lekcji2838 uruch.
24xtomciu134 lekcji2557 uruch.
25justysia2196 lekcji2532 uruch.
26wladek1965285 lekcji2415 uruch.
27skorzynski82 lekcji2401 uruch.
28rubikon170 lekcji2314 uruch.
29manio8146 lekcji2254 uruch.
30gorna85 lekcji2198 uruch.
31anula70141 lekcji2164 uruch.
32krzysztofcempel125 lekcji2157 uruch.
33claudine106 lekcji2134 uruch.
34papic114 lekcji2133 uruch.
35ravensan407 lekcji2107 uruch.
36elipsa58 lekcji1975 uruch.
37nykomo135 lekcji1916 uruch.
38ela1909141 lekcji1870 uruch.
39mirabelka8520160 lekcji1851 uruch.
40fasola666161 lekcji1752 uruch.
41rafaln18183 lekcji1742 uruch.
42280171976218 lekcji1617 uruch.
43kaskap151 lekcji1605 uruch.
44erjot85 lekcji1577 uruch.
45pinokio271 lekcji1548 uruch.
46leonsjo78 lekcji1518 uruch.
47micpin60 lekcji1463 uruch.
48aniapyka144 lekcji1453 uruch.
49luke6666104 lekcji1415 uruch.
50mark_dabrowski506 lekcji1412 uruch.Slownictwo.pl
Copyright © 2017 by EKLO Krzysztof Klonowicz


Regulamim serwisu   Polityka prywatności   Funkcjonalność   Program Partnerski   Kiosk   Blog   Kontakt