Nauka języka angielskiego i niemieckiego przez internet  

SLOWNICTWO.PL
serwis do utrwalania słownictwa
z języka angielskiego i niemieckiego

intensywna nauka słówek przez internet z lektorem


Login:  

Hasło:  
Zapamiętaj swoje dane
Rejestracja | Reset hasłaSŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI I ANGIELSKO-POLSKI
Z WYMOWĄ LEKTORA   (Przetestuj lektora)

Szukaj słówko lub wyrażenie:    
ą ć ę ł ń ó ś ź ż 
Statystyki serwisu Slownictwo.pl

Użytkownicy serwisu ze względu na płeć:
Kobiety  55.59 %
Mężczyźni  44.41 %
Użytkownicy serwisu ze względu na wiek:
6 lat  0.23 %
7 lat  0.26 %
8 lat  0.43 %
9 lat  0.65 %
10 lat  0.70 %
11 lat  1.18 %
12 lat  1.22 %
13 lat  1.74 %
14 lat  1.98 %
15 lat  2.42 %
16 lat  3.00 %
17 lat  2.89 %
18 lat  3.53 %
19 lat  3.17 %
20 lat  3.28 %
21 lat  4.07 %
22 lat  3.89 %
23 lat  4.37 %
24 lat  3.95 %
25 lat  3.50 %
26 lat  4.07 %
27 lat  3.70 %
28 lat  3.80 %
29 lat  3.13 %
30 lat  3.46 %
31 lat  3.28 %
32 lat  2.83 %
33 lat  2.55 %
34 lat  2.36 %
35 lat  1.93 %
36 lat  2.15 %
37 lat  1.68 %
38 lat  1.55 %
39 lat  1.41 %
40 lat  1.34 %
41 lat  1.21 %
42 lat  1.21 %
43 lat  1.10 %
44 lat  0.88 %
45 lat  0.92 %
46 lat  0.95 %
47 lat  0.81 %
48 lat  1.19 %
49 lat  0.81 %
50 lat  0.82 %
51 lat  0.71 %
52 lat  0.56 %
53 lat  0.54 %
54 lat  0.57 %
55 lat  0.35 %
56 lat  0.40 %
57 lat  0.37 %
58 lat  0.18 %
59 lat  0.18 %
60 lat  0.08 %
61 lat  0.07 %
62 lat  0.08 %
63 lat  0.04 %
64 lat  0.10 %
65 lat  0.04 %
66 lat  0.04 %
67 lat  0.04 %
68 lat  0.02 %
69 lat  0.02 %
70 lat  0.02 %
71 lat  0.01 %
Średnia wieku uczących się osób: 29 lat(a)
Najwięcej osób uczy się w wieku: 23 lat(a)
Najstarszy uczeń ma 71 lat(a)
Najmłodszy uczeń ma 6 lat(a)
Użytkownicy serwisu ze względu na lokalizację
Zachodniopomorskie  4.73 %
Pomorskie   5.86 %
Warmińsko-Mazurskie  3.24 %
Kujawsko-Pomorskie   4.88 %
Podlaskie   2.68 %
Lubuskie   2.48 %
Wielkopolskie   7.60 %
Łódzkie   5.79 %
Mazowieckie   14.06 %
Lubelskie   4.13 %
Dolnośląskie   7.95 %
Opolskie   2.09 %
Śląskie   11.54 %
Świętokrzyskie   2.64 %
Małopolskie   9.22 %
Podkarpackie   5.24 %
** Spoza Polski **  5.87 %


D:
Statystyka najczęściej popełnianych błędów w słownictwie
w ostatnim kwartale:
Aby posłuchać wymowy lektora dla wybranego słówka kliknij na ikonkę

Angielskie słówko [transkrypcja]Polskie tłumaczenieNumer
lekcji
Ilość
błędów
fly flew flown [flaɪ flu: fləun]latać, leciećLekcja 26088
rise rose risen [raɪz rəuz 'rɪzn]rosnąć, wzrastaćLekcja 26085
scarce [skɛəs]rzadki, niewystarczającyLekcja 11984
clothe [kləuð]ubrać, odziaćLekcja 2778
lie lay lain [laɪ leɪ leɪn]leżećLekcja 26074
larger than ['lɑ:ʤə(r) ... ðæn]większy niżLekcja 2671
fall fell fallen [fɔ:l fɛl 'fɔ:lən]upaść, spadaćLekcja 26069
bring about [brɪŋ ə'baut]powodować, spowodować, doprowadzić do, doprowadzać doLekcja 24968
industrious [ɪn'dʌstrɪəs]skrzętny, pracowityLekcja 6267
throw threw thrown rzucać, rzucićLekcja 26067
thorough ['θʌrə]gruntowny, całkowityLekcja 6567
heavily ['hɛvɪlɪ]mocno, w dużym stopniuLekcja 2865
antecedent [æntɪ'si:dənt]poprzedzający, wydarzenie (poprzedzające coś)Lekcja 11361
feel felt felt [fi:l fɛlt fɛlt]czućLekcja 26060
lower than ['ləuə(r) .... ðæn]niższy niżLekcja 2659
scarcely ['skɛəslɪ]niewiele, prawie wcale, ledwieLekcja 11959
oblige [ə'blaɪʤ]zobowiązać, wyświadczyć przysługęLekcja 5958
saying ['seɪɪŋ]powiedzenie, porzekadło, wypowiedźLekcja 2755
curious ['kjuərɪəs]ciekawy, osobliwyLekcja 4053
make out [meɪk aut]udawać, twierdzić, stwierdzićLekcja 24953
eager ['i:gə(r)]ochoczyLekcja 12653
content [kən'tɛnt]zadowolić, zaspokoićLekcja 12953
mountaineer [mauntɪ'nɪə(r)]góral, alpinista, taternikLekcja 2752
precede [prɪ'si:d]poprzedzaćLekcja 2952
accustomed [ə'kʌstəmd]przyzwyczajonyLekcja 12452
thoroughly ['θʌrəlɪ]zupełnie, gruntownieLekcja 6551
mediterranean [mɛdɪtər'eɪnɪən]śródziemnomorskiLekcja 2851
carry out ['kærɪ aut]przeprowadzić, wykonać, przeprowadzać, wykonywaćLekcja 24951
hit the nail right on the head trafić w sednoLekcja 11050
valuable ['væljuəbl]cenny, wartościowy, kosztownyLekcja 2850
stand for [stænd fɔ:(r)]znaczyć, oznaczać, popieraćLekcja 11350
not so... as [nɔt səu æz]nie tak... jak, nie taki... jakLekcja 2950
pleasant ['plɛznt]przyjemnyLekcja 2649
peas [pi:z]groszekLekcja 2749
go out [gəu aut]zgasnąć, wypalić sięLekcja 24948
catch caught caught łapać, złapać, chwycić, złowićLekcja 26048
fight fought fought walczyćLekcja 26048
broad [brɔ:d]szeroki, obszerny, ogólny, silny (np. akcent)Lekcja 4047
bring out [brɪŋ aut]wypuścić, wprowadzić, wypuszczać, wprowadzaćLekcja 24947
The secret of success is constancy to purpose. Tajemnicą sukcesu jest dążenie do celu.Lekcja 23947
come out [kʌm aut]pojawić się, pojawiać sięLekcja 24946
come off [kʌm ɔf]udać się, udawać sięLekcja 25146
exhaust [ɪg'zɔ:st]wyczerpywaćLekcja 4245
lodgings ['lɔʤɪŋs]pokoje gościnne, kwateryLekcja 11345
origin ['ɔrɪʤɪn]początek, źródłoLekcja 5945
ride rode ridden [raɪd rəud 'rɪdn]jeździć (np. konno)Lekcja 26044
tablecloth ['teɪblklɔθ]obrusLekcja 2743
part [pɑ:t]rozdzielić, oddzielić, dzielićLekcja 4043
watch out [wɔʧ aut]uważać, być ostrożnymLekcja 24942
persuade [pə'sweɪd]namawiać, przekonywaćLekcja 4542


Statystyka aktywnych użytkowników, którzy w ostatnim kwartale
wykonali największą ilość nowych lekcji z kursu
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaIlość lekcji
1papic478 lekcji
2ulan6pl272 lekcji
3grzywoczj269 lekcji
4maciek1959196 lekcji
5maris6171 lekcji
6roman6271169 lekcji
7zosiaostra167 lekcji
8yollca146 lekcji
9beatairena104 lekcji
10batkocz99 lekcji
11konradm12598 lekcji
12leszang34586 lekcji
13monia35681 lekcji
14sawenusik79 lekcji
15andrew196476 lekcji
16demodive73 lekcji
17matuzalema69 lekcji
18dodusia199158 lekcji
19pandrzejewski57 lekcji
20timaios56 lekcji
21s_slawek52 lekcji
22irenabedford47 lekcji
23ewelka1346 lekcji
24radekkk46 lekcji
25midem745 lekcji
26mschmidt42 lekcji
27alprim41 lekcji
28pinokio40 lekcji
29krak1239 lekcji
30tramt37 lekcji
31zosiaambrozkiewicz33 lekcji
32jamesenlightened32 lekcji
33janwro31 lekcji
34malgosiass31 lekcji
35czarnula30 lekcji
36isabell0029 lekcji
37rogoz28 lekcji
38siwysongo26 lekcji
39cyganm26 lekcji
40mysiowy25 lekcji
41m_irek25 lekcji
42domsmol23 lekcji
43borowiecka22 lekcji
44anula6521 lekcji
45kasia30220 lekcji
46tajgerka19 lekcji
47kielczej19 lekcji
48kazek_gosia18 lekcji
49majka2018 lekcji
50magic1981118 lekcji


Statystyka użytkowników, którzy w ostatnim kwartale reprezentowali najwyższy poziom nauki (*):
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaŚredni poziomIlość lekcji
1jutu99.80 %10 lekcji
2danutaszafoni99.07 %15 lekcji
3ewelka1398.00 %11 lekcji
4mysiowy96.92 %13 lekcji
5alka96.88 %40 lekcji
6grzywoczj96.86 %190 lekcji
7annak195796.17 %12 lekcji
8malgosiass96.10 %29 lekcji
9zosiaambrozkiewicz95.93 %14 lekcji
10irenabedford95.90 %10 lekcji
11zosiaostra95.30 %56 lekcji
12batkocz95.14 %58 lekcji
13wiesiek112294.69 %64 lekcji
14bhptv94.60 %10 lekcji
15kamol7194.20 %90 lekcji
16m_irek93.50 %10 lekcji
17ulan6pl93.46 %50 lekcji
18szarykamil92.38 %13 lekcji
19majka2091.50 %20 lekcji
20gorna91.13 %15 lekcji
21papic90.71 %28 lekcji
22klara200090.17 %59 lekcji
23pinokio90.15 %13 lekcji
24ewinda90.10 %10 lekcji
25hubertgrobelny89.88 %16 lekcji
26josefmenasze89.59 %22 lekcji
27skorzynski89.35 %17 lekcji
28grazynacygan88.67 %15 lekcji
29dodusia199188.53 %15 lekcji
30pandrzejewski88.17 %18 lekcji
31monia35688.12 %25 lekcji
32mschmidt87.75 %12 lekcji
33ilona287.54 %13 lekcji
34maciek195987.50 %108 lekcji
35beatairena86.94 %72 lekcji
36tramt86.93 %27 lekcji
37janwro86.24 %37 lekcji
38siwysongo86.11 %18 lekcji
39konradm12586.00 %81 lekcji
40s_slawek85.88 %24 lekcji
41pmadro85.58 %12 lekcji
42wojtekmocniak85.57 %150 lekcji
43midem785.47 %36 lekcji
44sawenusik85.29 %24 lekcji
45timaios85.27 %138 lekcji
46syn200784.27 %30 lekcji
47ajrongrzesiek83.97 %35 lekcji
48magic1981183.94 %18 lekcji
49olalala283.36 %22 lekcji
50kielczej82.85 %13 lekcji

(*) Statystyka dotyczy tylko tych użytkowników, którzy posiadają aktywny abonament
oraz wykonali conajmniej 10 nowych lekcji z kursuStatystyka użytkowników, którzy poświęcili najwięcej czasu
na wykonywanie lekcji z kursu
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaIlość czasu
(w godz.)
1wiesiek11221,018.1 h
2alka605.7 h
3monia911548.1 h
4wladi537.4 h
5kocemba.bogdan522.3 h
6iga1467.3 h
7marcin_n_77430.4 h
8wojtekmocniak394.5 h
9alojza367.7 h
10gorna359.0 h
11robertemanuel356.6 h
12test337.3 h
13isabell00328.4 h
14kamol71324.9 h
15iromorawski313.3 h
16nykomo309.3 h
17adam_matyszczak265.8 h
18piotrekw29256.7 h
19pawloz251.1 h
20kela239.7 h
21kolanko1980231.7 h
22krzysztofcempel228.8 h
23balon221.7 h
24midem7205.8 h
25samsmol202.4 h
26rogoz200.6 h
27irenabedford199.7 h
28leonsjo197.3 h
29wladek1965193.0 h
30anula70183.6 h
31jan_23176.7 h
32renw176.4 h
33rafaln18174.9 h
34rubikon172.5 h
35justysia2172.2 h
36pinokio158.5 h
37endriu2210157.3 h
38erjot154.1 h
39pkosja151.4 h
40280171976149.8 h
41pajak13148.5 h
42papic147.7 h
43xtomciu146.5 h
44skorzynski135.2 h
45bango134.5 h
46ania141078130.4 h
47manio8127.7 h
48rombercik126.8 h
49kaskap124.8 h
50ravensan123.6 h
Statystyka użytkowników, którzy od początku nauki wykonali najwięcej lekcji
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaIlość lekcji Ilość uruchomień
1wladi501 lekcji17778 uruch.
2wiesiek1122229 lekcji16224 uruch.
3alka231 lekcji8064 uruch.
4midem7451 lekcji7567 uruch.
5adam_matyszczak248 lekcji7192 uruch.
6monia911256 lekcji7162 uruch.
7iga1262 lekcji6729 uruch.
8kocemba.bogdan190 lekcji6464 uruch.
9wojtekmocniak262 lekcji5698 uruch.
10robertemanuel105 lekcji4702 uruch.
11mart150 lekcji4290 uruch.
12endriu2210218 lekcji4130 uruch.
13balon182 lekcji4034 uruch.
14piotrekw29250 lekcji3707 uruch.
15rogoz243 lekcji3428 uruch.
16alojza241 lekcji3368 uruch.
17test222 lekcji3265 uruch.
18ernico177 lekcji3160 uruch.
19kela126 lekcji3109 uruch.
20kolanko198088 lekcji3002 uruch.
21pkosja233 lekcji2885 uruch.
22klara2000152 lekcji2870 uruch.
23isabell00211 lekcji2837 uruch.
24xtomciu134 lekcji2557 uruch.
25justysia2195 lekcji2510 uruch.
26wladek1965285 lekcji2414 uruch.
27skorzynski82 lekcji2398 uruch.
28manio8146 lekcji2254 uruch.
29rubikon170 lekcji2246 uruch.
30anula70141 lekcji2164 uruch.
31krzysztofcempel125 lekcji2157 uruch.
32gorna83 lekcji2141 uruch.
33claudine106 lekcji2134 uruch.
34ravensan407 lekcji2107 uruch.
35elipsa58 lekcji1975 uruch.
36nykomo135 lekcji1882 uruch.
37papic107 lekcji1861 uruch.
38samsmol261 lekcji1784 uruch.
39fasola666161 lekcji1751 uruch.
40rafaln18183 lekcji1742 uruch.
41280171976218 lekcji1617 uruch.
42kaskap151 lekcji1605 uruch.
43erjot85 lekcji1577 uruch.
44pinokio266 lekcji1519 uruch.
45leonsjo78 lekcji1518 uruch.
46micpin60 lekcji1463 uruch.
47luke6666104 lekcji1415 uruch.
48mark_dabrowski506 lekcji1377 uruch.
49aga3010175 lekcji1376 uruch.
50katarzynakreis137 lekcji1362 uruch.Slownictwo.pl
Copyright © 2017 by EKLO Krzysztof Klonowicz


Regulamim serwisu   Polityka prywatności   Funkcjonalność   Program Partnerski   Kiosk   Blog   Kontakt