Nauka języka angielskiego i niemieckiego przez internet  

SLOWNICTWO.PL
serwis do utrwalania słownictwa
z języka angielskiego i niemieckiego

intensywna nauka słówek przez internet z lektorem


Login:  

Hasło:  
Zapamiętaj swoje dane
Rejestracja | Reset hasła


SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI I ANGIELSKO-POLSKI
Z WYMOWĄ LEKTORA   (Przetestuj lektora)

Szukaj słówko lub wyrażenie:    
ą ć ę ł ń ó ś ź ż 

Kliknij, aby wypróbować nowy ePanel do nauki

na komputerze, laptopie, tablecie i smartfonieStatystyki serwisu Slownictwo.pl

Użytkownicy serwisu ze względu na płeć:
Kobiety  55.44 %
Mężczyźni  44.56 %
Użytkownicy serwisu ze względu na wiek:
6 lat  0.23 %
7 lat  0.28 %
8 lat  0.44 %
9 lat  0.64 %
10 lat  0.71 %
11 lat  1.18 %
12 lat  1.19 %
13 lat  1.73 %
14 lat  2.02 %
15 lat  2.36 %
16 lat  2.98 %
17 lat  2.81 %
18 lat  3.47 %
19 lat  3.14 %
20 lat  3.26 %
21 lat  4.00 %
22 lat  3.83 %
23 lat  4.28 %
24 lat  3.88 %
25 lat  3.44 %
26 lat  3.99 %
27 lat  3.72 %
28 lat  3.78 %
29 lat  3.10 %
30 lat  3.46 %
31 lat  3.27 %
32 lat  2.85 %
33 lat  2.64 %
34 lat  2.36 %
35 lat  2.00 %
36 lat  2.17 %
37 lat  1.74 %
38 lat  1.54 %
39 lat  1.45 %
40 lat  1.39 %
41 lat  1.26 %
42 lat  1.19 %
43 lat  1.11 %
44 lat  0.90 %
45 lat  0.98 %
46 lat  0.97 %
47 lat  0.84 %
48 lat  1.24 %
49 lat  0.83 %
50 lat  0.82 %
51 lat  0.76 %
52 lat  0.56 %
53 lat  0.53 %
54 lat  0.56 %
55 lat  0.37 %
56 lat  0.41 %
57 lat  0.36 %
58 lat  0.18 %
59 lat  0.19 %
60 lat  0.10 %
61 lat  0.07 %
62 lat  0.10 %
63 lat  0.04 %
64 lat  0.10 %
65 lat  0.06 %
66 lat  0.04 %
67 lat  0.04 %
68 lat  0.01 %
69 lat  0.01 %
70 lat  0.02 %
71 lat  0.01 %
Średnia wieku uczących się osób: 29 lat(a)
Najwięcej osób uczy się w wieku: 23 lat(a)
Najstarszy uczeń ma 71 lat(a)
Najmłodszy uczeń ma 6 lat(a)
Użytkownicy serwisu ze względu na lokalizację
Zachodniopomorskie  4.73 %
Pomorskie   5.86 %
Warmińsko-Mazurskie  3.24 %
Kujawsko-Pomorskie   4.89 %
Podlaskie   2.68 %
Lubuskie   2.48 %
Wielkopolskie   7.60 %
Łódzkie   5.80 %
Mazowieckie   14.09 %
Lubelskie   4.13 %
Dolnośląskie   7.95 %
Opolskie   2.08 %
Śląskie   11.53 %
Świętokrzyskie   2.64 %
Małopolskie   9.22 %
Podkarpackie   5.24 %
** Spoza Polski **  5.85 %


D:
Statystyka najczęściej popełnianych błędów w słownictwie
w ostatnim kwartale:
Aby posłuchać wymowy lektora dla wybranego słówka kliknij na ikonkę

Angielskie słówko [transkrypcja]Polskie tłumaczenieNumer
lekcji
Ilość
błędów
curious ['kjuərɪəs]ciekawy, osobliwyLekcja 4095
throw threw thrown rzucać, rzucićLekcja 26090
fly flew flown [flaɪ flu: fləun]latać, leciećLekcja 26088
lie lay lain [laɪ leɪ leɪn]leżećLekcja 26083
fall fell fallen [fɔ:l fɛl 'fɔ:lən]upaść, spadaćLekcja 26079
rise rose risen [raɪz rəuz 'rɪzn]rosnąć, wzrastaćLekcja 26078
broad [brɔ:d]szeroki, obszerny, ogólny, silny (np. akcent)Lekcja 4075
scarce [skɛəs]rzadki, niewystarczającyLekcja 11973
precede [prɪ'si:d]poprzedzaćLekcja 2971
have a rush of blood to the head tracić panowanie nad sobąLekcja 26770
antecedent [æntɪ'si:dənt]poprzedzający, wydarzenie (poprzedzające coś)Lekcja 11369
mediterranean [mɛdɪtər'eɪnɪən]śródziemnomorskiLekcja 2864
valuable ['væljuəbl]cenny, wartościowy, kosztownyLekcja 2862
scarcely ['skɛəslɪ]niewiele, prawie wcale, ledwieLekcja 11960
oblige [ə'blaɪʤ]zobowiązać, wyświadczyć przysługęLekcja 5959
fight fought fought walczyćLekcja 26056
heavily ['hɛvɪlɪ]mocno, w dużym stopniuLekcja 2854
bring about [brɪŋ ə'baut]powodować, spowodować, doprowadzić do, doprowadzać doLekcja 24953
lodgings ['lɔʤɪŋs]pokoje gościnne, kwateryLekcja 11353
lower than ['ləuə(r) .... ðæn]niższy niżLekcja 2652
wake up woke up woken up budzić się, obudzić sięLekcja 26052
impure [ɪm'pjuə(r)]nieczystyLekcja 4052
not so... as [nɔt səu æz]nie tak... jak, nie taki... jakLekcja 2952
ride rode ridden [raɪd rəud 'rɪdn]jeździć (np. konno)Lekcja 26051
run ran run [rʌn ræn rʌn]biec, biegaćLekcja 26050
bring out [brɪŋ aut]wypuścić, wprowadzić, wypuszczać, wprowadzaćLekcja 24950
make out [meɪk aut]udawać, twierdzić, stwierdzićLekcja 24950
security [sɪ'kjuərɪtɪ]zabezpieczenie, bezpieczeństwoLekcja 4050
besides [bɪ'saɪdz]oprócz tego, poza tymLekcja 3349
impress [ɪm'prɛs]wywierać dobre wrażenieLekcja 4149
come out [kʌm aut]pojawić się, pojawiać sięLekcja 24948
mountaineer [mauntɪ'nɪə(r)]góral, alpinista, taternikLekcja 2748
common ['kɔmən]zwykły, pospolity, wspólny, powszechnyLekcja 4048
carry out ['kærɪ aut]przeprowadzić, wykonać, przeprowadzać, wykonywaćLekcja 24948
dawn [dɔ:n]świtać, brzaskLekcja 4147
come off [kʌm ɔf]udać się, udawać sięLekcja 25147
delight [dɪ'laɪt]zachwycić się, ucieszyć sięLekcja 3047
flavour ['fleɪvə(r)]smak, zapachLekcja 4547
part [pɑ:t]rozdzielić, oddzielić, dzielićLekcja 4046
catch caught caught łapać, złapać, chwycić, złowićLekcja 26045
neither one thing nor the other ani to, ani tamtoLekcja 26745
choose chose chosen wybierać, wybrać, typowaćLekcja 26045
Is that you? [ɪz ðæt ju:]Czy to ty?Lekcja 50144
merry ['mɛrɪ]radosny, wesołyLekcja 3244
sell sold sold [sɛl səuld səuld]sprzedawać, sprzedaćLekcja 26044
tablecloth ['teɪblklɔθ]obrusLekcja 2744
hit the nail right on the head trafić w sednoLekcja 11044
cause [kɔ:z]powodować, przyczyna, powódLekcja 5944
Many hands make light work. Co dwóch, to nie jeden.Lekcja 21544
turn out [tə:n aut]wyprodukować, zrobićLekcja 24943


Statystyka aktywnych użytkowników, którzy w ostatnim kwartale
wykonali największą ilość nowych lekcji z kursu
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaIlość lekcji
1samsonik231 lekcji
2danielb83225 lekcji
3wborzestowski199 lekcji
4big_seba165 lekcji
5senne_oko158 lekcji
6milczarek.przemyslaw155 lekcji
7info.cnts122 lekcji
8astra12118 lekcji
9pppp2222117 lekcji
10izabellabbe0111 lekcji
11dzarek1410105 lekcji
12dorota08104 lekcji
13phil3198 lekcji
14elask96 lekcji
15miro193 lekcji
16sawenusik87 lekcji
17gzaczek84 lekcji
18savior83 lekcji
19aloes73 lekcji
20oko480171 lekcji
21staniszmarek64 lekcji
22emcia12959 lekcji
2328017197656 lekcji
24aleksandra198551 lekcji
25redrover51 lekcji
26samson7949 lekcji
27ewela66648 lekcji
28zapora1348 lekcji
29radspeed46 lekcji
30plamen199345 lekcji
31wagraf40 lekcji
32jasminka40 lekcji
33trilli38 lekcji
34bats337 lekcji
35msellin37 lekcji
36mariola62736 lekcji
37pinokio35 lekcji
38annakulicka35 lekcji
39midem732 lekcji
40hybrydka31 lekcji
41grzegorz.banaszek30 lekcji
42violatorka29 lekcji
43dinara198628 lekcji
44apfal28 lekcji
45ppawel201028 lekcji
46kq7726 lekcji
47szemekpz24 lekcji
48wojtek2@guma.com.pl24 lekcji
49slaguzik24 lekcji
50justycha23 lekcji


Statystyka użytkowników, którzy w ostatnim kwartale reprezentowali najwyższy poziom nauki (*):
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaŚredni poziomIlość lekcji
1ppawel2010217.79 %14 lekcji
2renatakal5118.94 %16 lekcji
3redrover98.02 %47 lekcji
4zbigniew_marian97.90 %10 lekcji
5msellin97.23 %40 lekcji
6aloes97.12 %17 lekcji
7info.cnts96.91 %69 lekcji
8danielb8396.58 %74 lekcji
9alka96.50 %10 lekcji
10kozuch96.39 %18 lekcji
11majkat396.30 %10 lekcji
12arturb96.18 %11 lekcji
13milczarek.przemyslaw95.59 %49 lekcji
14emcia12995.43 %30 lekcji
15trilli95.08 %37 lekcji
16szemekpz94.62 %45 lekcji
17papic94.28 %29 lekcji
18kosa20094.17 %12 lekcji
19sted4893.69 %16 lekcji
20izabellabbe093.64 %77 lekcji
21wborzestowski93.33 %18 lekcji
22katarzynakreis92.91 %11 lekcji
23wstar221192.46 %13 lekcji
24bellissima55592.11 %19 lekcji
25monia91192.10 %10 lekcji
26qpolanski91.90 %10 lekcji
27soniaaa250391.33 %12 lekcji
28hybrydka91.00 %33 lekcji
29avensis91.00 %12 lekcji
30trolantek90.93 %15 lekcji
31plamen199390.84 %25 lekcji
32adidasnike90.77 %13 lekcji
33eorganisciuk90.50 %16 lekcji
34oko480190.49 %39 lekcji
35samsonik90.03 %69 lekcji
36wojtek2@guma.com.pl89.62 %21 lekcji
37australia89.54 %13 lekcji
3828017197689.51 %47 lekcji
39big_seba89.50 %36 lekcji
40mysiowy89.09 %23 lekcji
41savior88.74 %46 lekcji
42pppp222288.14 %105 lekcji
43jasminka88.13 %47 lekcji
44mimage88.10 %20 lekcji
45aleksandra198587.73 %11 lekcji
46justycha87.30 %10 lekcji
47rajpi87.17 %12 lekcji
48thoren87.08 %12 lekcji
49radspeed86.69 %42 lekcji
50wojtekmocniak86.64 %146 lekcji

(*) Statystyka dotyczy tylko tych użytkowników, którzy posiadają aktywny abonament
oraz wykonali conajmniej 10 nowych lekcji z kursuStatystyka użytkowników, którzy poświęcili najwięcej czasu
na wykonywanie lekcji z kursu
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaIlość czasu
(w godz.)
1wiesiek11221,019.8 h
2alka636.5 h
3monia911621.4 h
4kocemba.bogdan565.4 h
5wladi544.1 h
6gorna483.4 h
7wojtekmocniak453.2 h
8marcin_n_77430.5 h
9alojza425.6 h
10kamol71420.0 h
11papic382.1 h
12nykomo377.4 h
13isabell00364.4 h
14test337.6 h
15okojol320.3 h
16pawloz296.0 h
17adam_matyszczak265.8 h
18ajrongrzesiek261.3 h
19kela245.5 h
20krzysztofcempel229.5 h
21lili228.1 h
22balon221.7 h
23midem7218.5 h
24rogoz214.5 h
25wladek1965198.1 h
26paul2196.2 h
27justysia2189.1 h
28anula70186.9 h
29katebon182.0 h
30micpin180.6 h
31renw180.1 h
32pinokio178.4 h
33rubikon177.8 h
34slawkom176.7 h
35rafaln18174.9 h
36adi24174.8 h
37senne_oko172.5 h
38staniszmarek168.9 h
39mg9kn164.8 h
40redrover162.9 h
41280171976161.6 h
42erjot160.8 h
43endriu2210157.4 h
44pajak13150.9 h
45xtomciu146.5 h
46cyganm138.9 h
47bango138.1 h
48ania141078132.0 h
49kaskap129.1 h
50rombercik127.3 h
Statystyka użytkowników, którzy od początku nauki wykonali najwięcej lekcji
Pozycja
w rankingu
Indentyfikator użytkownikaIlość lekcji Ilość uruchomień
1wladi501 lekcji17933 uruch.
2wiesiek1122229 lekcji16273 uruch.
3alka232 lekcji8449 uruch.
4midem7488 lekcji8130 uruch.
5kocemba.bogdan201 lekcji7955 uruch.
6monia911268 lekcji7930 uruch.
7adam_matyszczak248 lekcji7192 uruch.
8wojtekmocniak273 lekcji6577 uruch.
9okojol407 lekcji4995 uruch.
10papic160 lekcji4607 uruch.
11mart150 lekcji4302 uruch.
12endriu2210218 lekcji4131 uruch.
13balon182 lekcji4034 uruch.
14alojza258 lekcji3850 uruch.
15senne_oko192 lekcji3838 uruch.
16rogoz245 lekcji3677 uruch.
17test225 lekcji3274 uruch.
18ernico177 lekcji3160 uruch.
19kela126 lekcji3159 uruch.
20isabell00225 lekcji3081 uruch.
21paul2101 lekcji2931 uruch.
22justysia2208 lekcji2743 uruch.
23gorna94 lekcji2648 uruch.
24xtomciu134 lekcji2557 uruch.
25lili122 lekcji2454 uruch.
26wladek1965291 lekcji2452 uruch.
27nykomo143 lekcji2331 uruch.
28rubikon170 lekcji2314 uruch.
29skorzynski82 lekcji2278 uruch.
30anula70143 lekcji2185 uruch.
31krzysztofcempel127 lekcji2167 uruch.
32mg9kn125 lekcji2167 uruch.
33staniszmarek99 lekcji2050 uruch.
34elipsa58 lekcji1975 uruch.
35micpin66 lekcji1964 uruch.
36erjot88 lekcji1800 uruch.
37280171976332 lekcji1769 uruch.
38fasola666161 lekcji1768 uruch.
39pinokio305 lekcji1763 uruch.
40rafaln18183 lekcji1742 uruch.
41kaskap152 lekcji1696 uruch.
42krzanti56 lekcji1574 uruch.
43katarzynakreis137 lekcji1540 uruch.
44aga3010176 lekcji1475 uruch.
45pawloz91 lekcji1439 uruch.
46cyganm150 lekcji1433 uruch.
47kamol71264 lekcji1414 uruch.
48pajak1364 lekcji1376 uruch.
49wborzestowski179 lekcji1347 uruch.
50bango173 lekcji1329 uruch.Slownictwo.pl
Copyright © 2019 by EKLO Krzysztof Klonowicz


Regulamim serwisu   Polityka prywatności   Funkcjonalność   Program Partnerski   Kiosk   Blog   Kontakt