HOME AngielskiSłówka tematyczneWielkanoc

Angielskie słówka związane z Wielkanocą
i okresem przedświątecznym


Poniżej znajdziesz listę losowych 12 słówek związanych z tematem "Wielkanoc".church

[ʧə:ʧ]
kościół

spring

[sprɪŋ]
wiosna

bunny

['bʌnɪ]
króliczek

Easter card

['i:stə(r) kɑ:d]
karta wielkanocna

Easter egg

['i:stə(r) ɛg]
pisanka

daffodil

['dæfədɪl]
żonkil

cross

[krɔs]
krzyż

cake

[keɪk]
ciasto

lamb

[læm]
baranek

chick

[ʧɪk]
pisklę, kurczę

basket

['bɑ:skɪt]
koszyk

duckling

['dʌklɪŋ]
kaczątko