Polityka prywatności
§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument, zwany polityką prywatności, dotyczy serwisów internetowych oraz usług świadczonych przez EKLO Krzysztof KLonowicz, w szczególności serwisu Slownictwo.pl oraz aplikacji mobilnych powiązanych z tym serwisem.

Niniejsza polityka prywatności zawiera:

§2. Informacje o naszej firmie
 1. Dostawcą usług serwisu Slownictwo.pl oraz jednocześnie administratorem Państwa danych osobowych jest "EKLO" Krzysztof Klonowicz (w niniejszej polityce prywatności zwane EKLO, Firma lub "my"), z siedzibą w Polsce pod adresem 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Jesionowa 5, NIP: 947-154-73-75, REGON: 100227924.
 2. Firma sprawuje kontrolę nad Państwa danymi osobowymi, zarządza nimi i jest za nie odpowiedzialna.
 3. Możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktu, dostępnego przez stronę internetową https://wwww.slownictwo.pl/epanel/kontakt/ lub aplikację mobilną
§3. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób
 1. Dane osobowe pozyskiwane są podczas rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.
 2. Podczas rejestracji gromadzone są dane osobowe użytkownika, takie jak adres email użytkownika, login (nazwa skrócona), imię i nazwisko, płeć, wybrany język nauczania.
 3. Dodatkowo użytkownik może dobrowolnie podać swoją datę urodzenia, dane do komunikacji (nr telefonu, skype, gg), dane lokalizacyjne oraz dodać do swojego profilu zdjęcie lub awatar (widoczne publicznie).
 4. Podczas rejestracji mogą być gromadzone dodatkowe metadane, jak informacje o urządzeniu, z którego nastapiła rejestracja, adresie IP, czasie rejestracji, źródle rejestracji (dane pochodzące z plików cookies, np. adres strony przekierowującej na formularz, link partnera, identyfikator partnera).
 5. Korzystamy z funkcji zapraszania nowych osób do serwisu, w ramach której użytkownik może podać adresy e-mail znajomych w celu wysłania do nich zaproszeń polecających nasze usługi w imieniu danego użytkownika.
 6. Gromadzimy dane o wykonywanych w serwisie operacjach (logowaniach na stronie internetowej i w aplikacjach mobilnych, uruchamianych lekcjach, wyszukiwaniach w słowniku, tworzonych własnych zestawach do nauki, składanych zamówieniach, dokonywanych płatnościach, wystawionych fakturach).
 7. Gromadzimy dane zagregowane do celów statystycznych czy demograficzncych, które mogą pochodzić od Państwa danych osobowych, ale nie są danymi osobowymi w rozumieniu prawa, jako że nie ujawniają Państwa tożsamości w sposób pośredni ani bezpośredni, np wyliczenia czasu korzystania z lekcji, wyników zaliczania lekcji, itp.
 8. Nie zbieramy żadnych danych osobowych szczególnych kategorii, takich jak pochodzenie etniczne, rasa, przekonania religijne lub filozoficzne, orientacja seksualna, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, informacji zdrowotnych, genetycznych ani biometrycznych, informacji dotyczących popełnionych przestępstw czy wykroczeń.
 9. W przypadku transakcji płatniczych, wrażliwe dane (np. numer karty płatniczej) nie są przetwarzane na naszych serwerach, lecz wyłacznie na serwerach firm obsługujących płatności. Do serwisu przekazywane sa tylko informacje o statusie wykonania transakcji.
§4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną. Serwis nasz przetwarza dane osobowe do następujących celów:

 1. Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO:
  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania uslugi i ochrony konta w serwisie w ramach zawartej z użytkownikiem umowy
  • zarządzania kontem użytkonika
  • zapewnienie prawidłowej obsługi zamówień i płatności
  • kontaktowania się z Państwem poprzez e-mail w związku ze świadczoną Usługą
  • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i zgłoszenia
  • wysyłanie powiadomień o składanych zamówieniach, aktywowanych usłagach i produktach, przypomnienia o kończących sie abonamentach, informowanie o lekcjach i powtórkach do wykonania
 2. Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt c RODO:
  • spełnienie wymogów stawianych przez obowiązujące prawo, procedury lub przepisy
  • wykonywanie raportów finansowych i księgowych
  • przechowywanie historii zmian w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzanych danych osobowych
  • obsługa składanych reklamacji użytkownika
 3. Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO:
  • obsługa zgłoszeń użytkowników wysyłanych za pośrednictwem poczty elektornicznej lub formularza kontaktowego,
  • logowanie aktywności użytkownika w serwisie w celu rozwoju i ciągłej poprawy świadczonych usług,
  • rozliczenia z partnerami serwisu w ramach prowadzonego programu partnerskiego
  • powiadamianie o nowościach, udzielanych rabatach, akcjach promocyjnych, nowych uługach i produktach w serwisie za pośrednictwem biuletynu (subskrypcję powiadomień można anulować)
  • dostosowania informacji marketingowych w celu przedstawienia właściwych treści
  • przeprowadzenia dochodzenia oraz udaremnienia działań naruszających bezpieczeństwo i niewłaściwe korzystanie z serwisu
  • wyświetlania komentarzy i opinii użytkowników
  • prowadzenie badań i analiz statystycznych,

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

§5. Przechowywanie i bezpieczeństwo danych
 1. Państwa dane osobowe przechowywane są na serwerach znajdujących się w bezpiecznych obiektach na terenie Unii Europejskiej.
 2. Dostęp do serwisu, który pozwala równiez na dostęp do danych osobowych odbywa się poprzez szyfrowane połączenie ze stronę internetową.
 3. Stosowane są zabezpieczenia techniczne i kryptograficzne chroniące przetwarzane dane przed niepowołanym dostępem, zmianą lub usunięciem.
 4. Firma będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług.
 5. W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, wysyłając odpowiednie zgłoszenie za pośrednictwem formularza kontaktu.
 6. Po usunięciu konta z serwisu mogą zostać zachowane wszelkie dane finansowe i księgowe, przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.
 7. Nad bezpieczeństwem dokonywanych w serwisie płatności czuwają firmy płatnicze, z którymi współpracujemy (PayU, Dotpay, PayPal), które to firmy stosują własne zabezpieczenia, zgodne z wymogami prawa.
§6. Pliki cookie i pamięć przeglądarki
 1. Plik cookie to niewielka ilość informacji, często zawierająca anonimowy, unikalny identyfikator przesyłany do Państwa przeglądarki z komputerów strony internetowej i przechowywany na dysku twardym Państwa komputera.
 2. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w celu zaakceptowania wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub ustawienia powiadomienia, kiedy plik cookie zostaje zapisany.
 3. Jeśli chcą Państwo usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze, prosimy o zapoznanie się z instrukcją swojej przeglądarki w celu znalezienia pliku lub katalogu przechowującego pliki cookie.
 4. Jeśli odrzucą Państwo wszystkie pliki cookie, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych Usług.
 5. Korzystamy z dodatkowych mechanizmów, jak pamięć lokalna przeglądarki (np. LocalStorage) oraz pamięć urządzenia (w przypadku aplikacji mobilnych), które mogą przechowywać dane niezbędne do świadczenia usługi, np. dane użytkownika, preferencje, ustawienia oraz inne dodatkowe informacje przyspieszające działanie aplikacji oraz umożliwiające pracę w trybie offline.
§7. Zarządzanie danymi osobowymi i prawa użytkownika

Mają Państwo prawo do:

 1. Wnioskowania o dostęp do swoich danych osobowych. Umożliwia to Państwu otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy są przetwarzane zgodnie z prawem.
 2. Wnioskowania o poprawienie przechowywanych przez nas danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo sprostować wszelkie przechowywane przez nas niekompletne bądź niedokładne informacje, co może jednak wiązać się z potrzebą zweryfikowania prawidłowości dostarczonych nam nowych danych.
 3. Wnioskowania o usunięcie Państwa danych osobowych. Oznacza to, że mogą Państwo poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma istotnych powodów, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
 4. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy polegamy na słusznym interesie i jest coś, co w Państwa konkretnej sytuacji sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych, gdyż negatywnie wpływa to na Państwa fundamentalne prawa i wolności.
 5. Wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. Wnioskowania o przekazanie Państwa danych osobowych stronie trzeciej. Państwa dane osobowe przekażemy Państwu lub wybranej przez Państwa stronie trzeciej, w przejrzystym, powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego.
 7. Wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody łączy się usunięciem konta w serwisie, co jednoczesnie uniemożliwia dalszy dostęp do aktywowanych produktów lub usług w serwisie.
§8. Organ nadzorczy

Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami korzystając z formularza kontaktu dostepnego na stronie https://www.slownictwo.pl/epanel/kontakt/.

§9. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym dokumencie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.

Aktualna polityka prywatności zawsze dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://www.slownictwo.pl/epanel/polityka-prywatnosci/

Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności: 22 maja 2018