Regulamin serwisu Slownictwo.pl
§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Słownictwo.pl, znajdującego się pod adresem www.slownictwo.pl oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu Slownictwo.pl jest
  "EKLO" Krzysztof Klonowicz
  ul. Jesionowej 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki
  NIP: 947-154-73-75, REGON: 100227924
 3. Przedmiotem serwisu jest pomoc w nauce języków obcych poprzez dostarczenie systemu do szybkiego przyswajania słownictwa i zwrótów z języka obcego oraz autorskiego algorytmu powtórek.
 4. Osoba dokonująca rejestracji w serwisie oświadcza, że zapoznała się z warunkami niniejszego regulaminu oraz akceptuje politykę prywatności serwisu, wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz. 883).
 5. Po dokonaniu aktywacji konta zarejestrowana osoba staje się w pełni użytkownikiem serwisu.
 6. Akceptując regulamin, użytkownik zgadza się na publikację swojego identyfikatora (loginu) oraz innych własnych treści na stronach związanych z serwisem (np. rankingi użytkowników, forum, opinie o serwisie...).
§2. Dostęp do serwisu
 1. Serwis działa w środowisku on-line, dzięki czemu nauka słownictwa oraz dostęp do wyników możliwe są z każdego miejsca z dostępem do internetu przez 24 godziny na dobę w każdym dniu tygodnia.
 2. Dostęp do lekcji (materiałów i nagrań) możliwy jest również w trybie offline (bez konieczności połączenia z internetem), pod warunkiem wcześniejszego poprawnego zalogowania w trybie online i pobrania niezbędnych materiałów do pamięci przeglądarki.
 3. Dostęp do serwisu jest spersonalizowany. Każdy użytkownik posiada swój własny unikalny identyfikator (określony podczas rejestracji i przypisany do adresu emaila użytkownika) oraz hasło dostępu do serwisu. Dane te są niezbędne do prawidłowego zalogowania na swoje konto.
 4. Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić swoją rejestrację w serwisie poprzez wprowadzenie 6-znakowego kodu weryfikacyjnego lub kliknięcie w link aktywacyjny, które zostają przesłane na adres email podany podczas rejestracji. Wprowadzenie błędnego adresu email przy rejestracji uniemożliwia poprawną aktywację konta w serwisie.
 5. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia rejestracji (czas otrzymania potwierdzenia dla niektórych skrzynek pocztowych może wynosić do kilku godzin) użytkownik może skorzystać z opcji generacji nowego hasła, dostępnej na stronie logowania. W przypadku braku kolejnej odpowiedzi należy skontaktować się z administratorem, poprzez stronę Kontakt.
 6. Konta, których rejestracja nie została potwierdzona są usuwane z serwisu po 14 dniach od daty ich rejestracji.
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie, przypisane do jednego adresu email.
 8. W ramach jednego konta użytkownik może korzystać z nauki więcej niż jednego języka obcego.
 9. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 10. Hasło dostępu do serwisu jest zaszyfrowane i nie ma możliwości jego odzyskania. W przypadku, gdy użytkownik zapomni swoje hasło, jest możliwość wygenerowania nowego hasła (opcja dostępna w panelu logowania). W tym celu należy podać swój identyfikator z serwisu (login) lub aktualnie zarejestrowany w systemie adres email użytkownika, na który zostanie wysłany link umożliwiający ustalenie nowego hasła w serwisie.
 11. Założenie konta w serwisie Slownictwo.pl jest bezpłatne. Po prawidłowej aktywacji konta użytkownik uzyskuje dostęp "PASYWNY" co oznacza, że może korzystać z serwisu za darmo, ale w ograniczonym zakresie i tylko z udostępnionych za darmo materiałów.
 12. Dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu jest możliwy po aktywowaniu abonamentu.
 13. Różnice pomiędzy aktywnym i pasywnym dostępem do serwisu zawarte są w dziale Funkcjonalność
 14. Użytkownik serwisu nie ma obowiązku korzystania z płatnej części serwisu i może korzystać przez z udostepnionych za darmo materiałów przez nieograniczony okres czasu.
 15. Użytkownik serwisu po zalogowaniu na swoje konto posiada wgląd w swoje dane osobowe (w zakładce "Twoje dane") oraz ma możliwość ich modyfikacji.
 16. Użytkownik zobowiązuje się podawać w formularzu swoje prawdziwe dane, a w przypadku ich zmiany (np. adresu email) do jego aktualizacji.
 17. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usług serwisu i zażądać usunięcia swojego konta i danych osobowych. Taką informację powinien przesłać na adres administratora serwisu, korzystając z zakładki Kontakt i podając swój identyfikator (login) lub adres email zarejestrowany w serwisie. Procedura usunięcia konta polega na kliknięciu w specjalny link, który zostanie przesłany na adres email użytkownika.
 18. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, którego działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
§3. Wymagania techniczne
 1. Do korzystania z serwisu wymagane są:
  • przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 (Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer (od wersji 10), Edge, Safari). Zalecane jest posiadanie zawsze zaktualizowanej najnowszej wersji przeglądarki.
  • komputer stacjonarny z zainstalowanym systemem operacyjnym (Windows, Linux, Apple). Panel użytkownika powinien działać poprawnie również na większości nowoczesnych urządzeń mobilnych - smartfonach i tabletach z systemem android, iPhone, iPad.
  • dostęp do serwisu jest również możliwy poprzez aplikację mobilną z systemem android, która dodatkowo pozwala na pracę w tzw. trybie off-line (bez dostępu do sieci). Najnowszą wersja aplikacji dostepna jest bezpłatnie w sklepie Google Play na stronie https://play.google.com/store/apps/details?id=eklo.slownictwo.wrapper
 2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu serwisu, wynikające z niewłaściwej wersji lub konfiguracji przeglądarki
 3. Od użytkownika wymagana jest ponadto podstawowa znajomość obsługi komputera, głównie umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§4. Płatności za abonament w serwisie i inne produkty
 1. Aby zamówić abonament do serwisu internetowego należy wcześniej złożyć odpowiednie zamówienie, wybierając okres i rodzaj abonamentu. Zamówienie można złożyć po zalogowaniu do serwisu, wchodząc w opcję "ZAMÓW ABONAMENT", która znajduje się na górnym pasku panelu użytkownika (obok loginu użytkownika).
 2. Wszystkie dane do wykonania płatności znajdują się po potwierdzeniu swojego zamówienia.
 3. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej za pełny dostęp do serwisu oraz dostępne okresy abonamentu określone są w cenniku na stronie składania zamówienia.
 4. Wysokość kolejnych opłat abonamentowych zostaje obniżona o wypracowany rabat, który jest zależny od ilości miesięcy opłaconego aktywnego korzystania z serwisu (N miesięcy abonamentu = N procent zniżki, pod warunkiem zachowania ciągłości abonamentu). Po przekroczeniu 90 miesięcy nauki użytkownik może otrzymać maksymalny wypracowany rabat w wysokości 90%. Po przekroczeniu 100 miesięcy ciągłej aktywnej nauki użytkownik ma prawo ubiegać się o darmowy wieczysty dostęp do serwisu. Wystarczy wysłać w tej sprawie wiadomość do administratora serwisu.
 5. Proces płatności za abonament został tak zautomatyzowany, aby użytkownik mógł sam w ciągu kilku minut aktywować pełny dostęp do serwisu. Płatność za abonament można dokonać korzystając z jednej z poniższych możliwości:
  • za pomocą zitegrowanego z serwisem systemu płatności internetowych (PayU, Dotpay), pozwalającego na szybkie wykonanie przelewu drogą elektroniczną, korzystając z kilkudziesięciu popularnych kanałów płatności
  • za pomocą karty kredytowej
  • za pomocą systemu PayPal
  • za pomocą standardowego przelewu lub wpłaty na poczcie na numer konta podany po złożeniu zamówienia (serwis udostępnia również gotowe, wypełnione formularze w formacie PDF)
 6. Osoby dokonujące opłat za abonament z zagranicy mogą skorzystać z opcji opisanych na stronie FAQ (najczęstszych pytań i odpowiedzi)
 7. Okres abonamentu liczony jest od:
  • dnia zaksięgowania wpłaty w przypadku, gdy użytkownik nie posiadał w tym dniu aktywnego abonamentu (założenie nowego abonamentu)
  • daty końca ważności ostatniego abonamentu w przypadku, gdy użytkownik posiadał w tym dniu aktywny abonament (przedłużenie starego abonamentu)
 8. Okres pomiędzy czasem dokonania opłaty a czasem aktywacji konta jest zależny od wybranego sposobu płatności i wynosi on:
  • w przypadku przelewów elektronicznych - od kilku sekund do kilkudziesięciu minut (pod warunkiem zastosowania poprawności procedury płatności w danym banku),
  • w przypadku płatności kartą - do kilkunastu godzin,
  • w przypadku tradycyjnych przelewów papierowych w banku zwykle do 3 dni roboczych,
  • w przypadku wpłaty na poczcie - nawet do 7 dni roboczych.
 9. Płatność za abonament można dokonać zaraz po złożeniu zamówienia lub w ciągu kolejnych 21 dni, korzystając z bezpośredniego linku do realizacji zamówienia, który jest przesyłany na adres email użytkownika zapisany w bazie danych. Wszystkie oczekujące zamówienia wraz z linkami do ich realizacji dostępne są po zalogowaniu w panelu "Konto".
 10. W przypadku niezrealizowania zamówienia użytkownik będzie otrzymywał na swoją skrzynkę automatyczne przypomnienia o złożonym zamówieniu oczekującym na realizację wraz z linkiem do jego realizacji. Powiadomienia są wysyłane po 7 dniach, 14 dniach i dzień przed wygaśnięciem zamówienia.
 11. Jeśli użytkownik posiada kilka złożonych zamówień na abonament, realizacja jednego z nich spowoduje automatyczne anulowanie pozostałych zamówień.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w aktywacji abonamentu wynikające z zaniedbań na poczcie lub banku, jak również zaniedbań samych użytkowników (błędnie wypełnione dane na formularzu przelewu/wpłaty, błędnie podany numer zamówienia lub login z serwisu, albo całkowity ich brak)
§5. Reklamacje
 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem oraz wszelkie reklamacje składane w związku z nienależytym wykonaniem usług być wysyłane przez Użytkownika drogą elektroniczną, korzystając z formularza Kontakt lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany na tej stronie.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać:
  -imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  - nazwę (login) lub adres email konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  - przedmiot reklamacji (nazwa zamówionego produktu lub usługi),
  - datę złożenia reklamacji,
  - podpis osoby składającej reklamację
 3. Jeśli płatność za produkt była dokonana za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności (realizowanych przez serwis PayU, Dotpay, PayPal) pieniądze są zwracane automatycznie na konto, z którego była dokonywana płatność, bez potrącania jakichkolwiek prowizji związanych dokonywaniem tych płatności. Jeśli płatność została dokonana w inny sposób należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym numer konta bankowego, na które ma zostać zwrócona pełna kwota.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane na wniosek Użytkownika w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Wszystkie produkty oferowane w serwisie objęte są 100% gwarancją satysfakcji. Jeśli w ciągu 30 dni od daty realizacji zamówienia produkt nie spełnia oczekiwań użytkownika ma on prawo odstąpić od umowy i otrzymać całkowity zwrot wpłaconych pieniędzy bez podawania jakiegokolwiek powodu.
§6. Materiały serwisu i prawa autorskie
 1. Materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami)..
 2. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie informacji zawartych w serwisie, wykorzystywanych materiałów i nagrań oraz rozwiązań technologiczno-programistycznych (kody źródłowe, zastosowane algorytmy), za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. W przypadku chęci wykorzystania materiałów Serwisu poza platformą Slownictwo.pl konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora.
 4. Administrator zezwala osobom posiadającym abonament na drukowanie materiałów z serwisu do użytku własnego, bez prawa ich dalszego rozpowszchniania.
 5. Administrator nie odpowiada za treści materiałów umieszczanych w Serwisie przez innych użytkowników, zwłaszcza materiałów powstałych podczas tworzenia baz własnych użytkownika, zawierających własne słownictwo, zwroty, zdania i ich tłumaczenia, dodawane do słownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania i udostępniania materiałów tworzonych przez innych użytkowników serwisu, jak również prawo do ich modyfikacji i usuwania w przypadku stwierdzenia, że ich treść może być niezgodna z przyjętymi ogólnie zasadami lub obowiązującym prawem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści kursów, w tym modyfikacji udostępnianych lekcji i ćwiczeń.
§7. Postanowienia końcowe
 1. Administrator serwisu, jako jego właściciel i jednocześnie twórca, dołoży wszelkich starań, aby zapełnić ciągłość poprawnego funkcjonowania serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jednakże nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłami wyższymi, awariami technicznymi serwera lub sieci Internet oraz ingerencją osób trzecich w struktury systemu informatycznego obsługującego serwis.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia serwisu (lub jego części) bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników, w celu przeprowadzenia konserwacji serwisu, aktualizacji oprogramowania lub dodania nowych usług.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę wszelkich danych użytkownika, spowodowanych awarią sprzętu, nieprawidłowym działaniem sieci Internet lub utratą danych na skutek działania osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na ogólnie dostępnych stronach Serwisu informacji o najlepszych użytkowników i ich wynikach nauki, jak również opinii użytkowników korzystających z serwisu
 5. Administrator nie odpowiada za treści umieszczane przez użytkowników na stronach serwisu, między innymi na forach dyskusyjnych, w opiniach serwisu i w książce gości.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej https://www.slownictwo.pl/regulamin/.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.