FAQ - najczęstsze pytania związane z aplikacją mobilną Angielski Slownictwo na androida

Na tej stronie zamieszczam odpowiedzi na najczęstsze pytania użytkowników dotyczące aplikacji mobilnej Angielski Słownictwo z na system android.
Najnowszą wersję aplikacji pobierzesz z Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eklo.slownictwo

UWAGA!
30 kwietnia 2016 kończy się możliwość zamówienia wiecznego dostępu do aplikacji mobilnej. Po tym okresie kolejne aktywacje będą realizowane w ramach abonamentu do serwisu.

I. Wybór i pobieranie lekcji

1. Jakie lekcje dostępne są w aplikacji Angielski Słownictwo?

Pełna wersja mobilna aplikacji zawiera dostęp do następujących lekcji:
 • Kurs podstawowy - 214 lekcji podzielone na 13 poziomów nauki
 • Kurs rozszerzony - zawiera następujące dodatki:
  • Czasowniki nieregularne (Irregular Verbs - 7 lekcji)
  • Czasowników frazowe (Phrasal Verbs - 11 lekcji)
  • Idiomy angielskie (Idioms - 24 lekcje)
  • Popularne przysłowia angielskie (Proverbs - 24 lekcje)
  • Popularne cytaty po angielsku (Citations - 10 lekcji)
 • Pakiet English Top 1000 - 40 lekcji zawierających 1000 najczęściej używanych słów z języka angielskiego
 • Lekcje tematyczne podzielone na wybrane kategorie
 • Dostęp do ponad 50 tys. zestawów stworzonych przez użytkowników

2. Jak pobrać za jednym razem wszystkie lekcje?

Aplikacja (od wersji 12.0) zawiera wbudowany pakiet lekcji z kursu (kurs podstawowy + rozszerzony) oraz lekcje z rozmówek tematycznych. Aby rozpakować wbudowane w aplikację lekcje (bez nagrań) należy po zalogowaniu na swoje konto wejść w panel "Wybór lekcji" i jeśli wszystkie lekcje nie zostały jeszcze pobrane wcisnąć na dole klawisz "Tak, wczytaj lekcje". W tym celu nie jest wymagane połączenie internetowe.

Aby pobrać nagrania lektora do wszystkich lekcji z wybranego działu należy na danych katalogu przytrzymać dłużej palec i z menu wybrać opcję "Pobierz lekcje + nagrania". Do tego zadania jest wymagane połączenie z internetem i zaleca się skorzystanie z połączenia przez Wi-Fi.

Aby pobrać wszystkie lekcje z kursu oraz cały pakiet rozmówek wraz z nagraniami należy po wejściu w Wybór lekcji przytrzymać dłużej ikonkę Kurs.

3. Jak stworzyć własny zestaw słówek do nauki?

Aby stworzyć własny zestaw do nauki należy w serwisie internetowym na stronie https://www.slownictwo.pl/?p=login zalogować się na swoje konto a następnie wejść w zakładkę "Bazy". Tam znajduje się dokładny opis tworzenia własnych zestawów w oparciu o wbudowany w serwisie słownik.

Stworzone w ten sposób zestawy są widoczne w aplikacji mobilnej po wejściu w "Wybór lekcji" -> "Ulubione" -> "Zestawy własne użytkownika". Lista zestawów własnych ładowana jest automatycznie podczas uruchamiania aplikacji przy automatycznej synchronizacji danych (o ile została ona włączona w konfiguracji). Najświeższą listę z serwisu można też pobrać przytrzymując dłużej klawisz na katalogu "Zestawy własne użytkownika" i wybierając opcję "Pobierz listę z serwisu".

Jeśli pobrany wcześniej zestaw własny zostanie przez użytkownika zmodyfikowany w serwisie to należy go w urządzeniu mobilnym ponownie odświeżyć. W tym celu przytrzymaj palec na nazwie zestawu i z menu wybierz opcję "Pobierz ponownie".

4. Czy wszystkie lekcje posiadają nagrania lektora?

Tak, wszystkie lekcje z kursu (podstawowego i rozszerzonego) oraz rozmówki tematyczne posiadają nagrania lektora (wymowa brytyjska). Nagrania mogą nie być dostępne tylko dla mniej popularnych wyrazów i zwrotów użytych w stworzonych przez siebie zestawach własnych. W takich sytuacjach wymowa w urządzeniach mobilnych będzie odtwarzana przez zainstalowany domyślnie w systemie syntezer mowy angielskiej (brytyjskiej).

5. Czy lekcje są dostępne w trybie offline?

Tak, wszystkie lekcje (wraz z nagraniami) po wcześniejszym ich pobraniu z serwisu są zapisywane w pamięci telefonu i od tego momentu są już dostępne w trybie offline, tzn. do kolejnego ich uruchomienia nie jest potrzebne połączenie z internetem. Aby skorzystać z trybu offline konieczne jest przynajmniej jednokrotne wcześniejsze poprawne zalogowanie na swoje konto (w trybie online, czyli z odstępem do sieci) w celu pobrania statusu dostępu do lekcji.
Możliwe jest też ustawienie w konfiguracji opcji pamiętania loginu i hasła oraz automatycznego logowania. Wówczas w pamięci telefonu będą zapisywane wszystkie wyniki lekcji wraz z harmonogramem powtórek i przy nabliższej możliwości pracy w trybie online wszystkie te dane zostaną zsynchronizowane z serwisem Slownictwo.pl.

II. Wykonywanie lekcji i ćwiczeń

1. Jakiego rodzaju ćwiczenia są dostępne w aplikacji

Na chwilę obecną aplikacja umożliwia wykonywania lekcji w 5 podstawowych trybach. Poniżej znajduje się opis dostępnych trybów ćwiczeń (od najłatwiejszego do najtrudniejszego)
 1. Tryb Wiem/Nie wiem - pozwala na wstępny przegląd materiału z wybranej lekcji i wybranie słówek, których jeszcze nie znasz. Wciśnięcie klawisza "Nie wiem" powoduje, że po zakończeniu lekcji wszystkie te pozycje trafiają do Twojego harmonogramu powtórek
 2. Kojarzenie ze słuchu - pozwala na udzielaniu odpowiedzi na podstawie usłyszanego nagrania lektora
 3. Tryb wyboru - pozwala na wybieraniu poprawnej odpowiedzi w listy kilku dostępnych (domyślnie są to 4 propozycje, ale można w konfiguracji ustawić ten parametr od 3 do 6)
 4. Dyktando - tryb pisania ze słuchu, polega na wprowadzeniu z klawiatury usłyszanego słowa lub wyrażenia
 5. Tłumaczenie z klawiatury - to najtrudniejszy tryb nauki, polegający na wpisywaniu z klawiatury poprawnego tłumaczenia słówka lub zwrotu pojawiającego się na ekranie. Tłumaczenie z polskiego na angielski pozwala to do perfekcji opanować angielską pisownię
Tryb 1, 3 i 5 pozwalają też na zmianę kierunku tłumaczenia
 • z polskiego na angielski
 • z angielskiego na polski

2. Jak wyświetlić listę słówek do lekcji?

Lista słówek lub wyrażeń z wybranej lekcji jest dostępna z kilku lokalizacji:
 • W katalogu lekcji, przytrzymując dłużej palec na wybranej pozycji i wybierając z menu opcję "Materiał (lista słówek)"
 • Podczas lekcji, wybierając odpowiednią ikonkę na górnym pasku statusu
 • Po zalogowaniu w panelu Powtórki->Na dziś (ikona obok klawisza uruchomienia lekcji)

3. Co zawiera materiał do lekcji?

Materiał do każdej lekcji zawiera:
 • angielskie słówko lub wyrażenie
 • transkrypcję fonetyczną
 • polskie tłumaczenie
Naciśnięcie na wybraną pozycję spowoduje odtworzenie nagrania lektora (po lewej stronie znajduje się wtedy ikona głośnika). Jeśli nagranie nie jest dostępne (taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku lekcji tworzonych przez użytkowników) możliwe jest odtworzenie brytyjskiej wymowy przez wbudowany syntezator mowy.

4. Jak uruchomić lekcję tylko wybranych słówek?

Jeśli nie chcesz uruchamiać całej lekcji możesz wybrać do nauki tylko te pozycje, które jeszcze nie znasz. W tym celu wyświetl materiał do lekcji i przy słówkach, które chcesz się uczyć zaznacz gwiazdkę. Spowoduje to dodanie tych pozycji do lekcji powtórkowej na dziś.

5. Do czego służy tryb "Listen & Repeat"?

Tryb "Listen & Repeat" (czyli "Słuchaj i powtarzaj") pozwala na przesłuchiwanie nagrań z wybranej lekcji według określonych parametrów, które można dowolnie skonfigurować według własnych preferencji. W konfiguracji odtwarzania można ustawić:
 • odtwarzanie cykliczne
 • odtwarzanie losowe
 • ilość powtórzeń dla danej pozycji
 • tempo powtórzeń (najlepiej ustawić tempo na automatycznie)
 • wyświetlanie angielskiego wyrażenia
 • wyświetlanie polskiego tłumaczenia
 • kierunek odtwarzania (np. najpierw po polsku, potem po angielsku lub odwrotnie)
 • Wybrać angielskiego lektora lub synterer mowy angielskiej
 • włączyć polską syntezę mowy (jeśli jest dostępna w systemie)
Dzięki kilkukrotnym cyklicznym powtórzeniom każdego wyrażenia i wymawianiu go wraz z lektorem (lub po lektorze) ćwiczysz do perfekcji swoją angielską wymowę (akcent i intonację). Jeśli nie masz już problemu z wymową danej pozycji możesz ją odznaczyć i pozostawić tylko te, z którymi masz największy problem. Aż opanujesz je wszystkie.

6. Jak włączyć odtwarzanie polskiej mowy?

Polską wymowę można włączyć w ustawieniach do lekcji, zaznaczając opcję "Włącz lektora polskiego"; Wymowa polska jest realizowana przez domyślnie zainstalowany w systemie syntezer polskiej mowy. Jeśli ta opcja nie jest podświetlona do zaznaczenia tzn., że domyślnie ustawiony mechanizm systezy mowy TTS (Text To Speech) nie posiada pakietu dla mowy polskiej.

Można to sprawdzić wchodząc w ustawieniach systemu w "Funkcje głosowe"->"Ustawienia systezatora mowy" i najlepiej zainstalować z GooglePlay darmową obecnie wersję beta syntezatora mowy IVONA z polskim głosem Maja.
Dodatkowo jeśli nie chcesz pobierać z serwisu do każdej lekcji nagrań oryginalnego lektora możesz też pobrać i zainstalować brytyjski głos Amy.

III. Wymagania aplikacji

1. Co jest potrzebne do uruchomienia aplikacji mobilnej Angielski Slownictwo?

Aplikacja Angielski Słownictwo działa na urządzeniach mobilnych z dotykowym ekranem (smartfony, tablety) z systemem android w wersji od 2.1. Była również testowana na telewizorach Smart TV z Dongle Android().

2. Ile miejsca w telefonie/karcie zajmuje aplikacja?

Plik instalacyjny APK zajmuje ok. 1.5MB. Po instalacji i rozpakowaniu wszystkich lekcji z kursu i rozmówek tematycznych aplikacja zajmuje ok. 4MB (bez nagrań MP3 lektora). Dane można przenieść na kartę SD.

3. Czy można korzystać z klawiatury sprzętowej?

Tak, aplikacja pozwala na korzystanie z klawiatury sprzętowej zamiast softwarowej (wyświetlanej na ekranie). To znacznie zwiększa komfort wykonywania ćwiczeń w trybie "Pisanie z klawiatury" oraz "Dyktando". W tym celu należy w Ustawieniach należy zaznaczyc opcję "Zewnętrzna klawiatura".

IV. Logowanie na konto

1. Jak zalogować się na swoje konto w aplikacji?

Aby zalogować się na swoje konto w aplikacji mobilnej należy po uruchomieniu programu wejść w opcję "Zaloguj" i podać wpisać swój login (lub adres email) oraz hasło z serwisu Slownictwo.pl, które były ustalone podczas zakładania nowgo konta.

2. Jak otrzymać login i hasło do aplikacji?

Dane logowania do aplikacji mobilnej (login i hasło) są dokładnie takie same jak do serwisu internetowego Slownictwo.pl. Aby otrzymać swój login i hasło należy utworzyć nowe konto w serwisie. W tym celu po uruchomieniu programu należy wejść w opcję "Rejestracja" i wypełnić formularz. Na podany w formularzu adres email wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem do aktywacji konta i ustalenia własnego hasła.

3. Nie pamiętam swojego hasła do aplikacji?

Aby otrzymać możliwość utworzenia nowego hasła należy skorzystać z opcji "Nie pamiętam hasła", która jest dostępna pod klawiszem "Zaloguj" podczas logowania do aplikacji. Należy podać swój adres email podany podczas rejestracji i wcisnąć klawisz "Wyślij".

4. Nie dostałem maila po rejestracji?

Jeśli po ukończonej poprawnie rejestracji nie doszedł mail z linkiem aktywacyjnym sprawdź, czy nie trafił on do katalogu niechcianej korespondencji (SPAM). Aby upewnić się, ze Twoja rejestracja została pomyślnie zakończona możesz też skorzystać z opcji "Nie pamiętam hasła" (opis w pkt.IV.3). To pozwoli sprawdzić, czy podany przez Ciebie adres email jest już zapisany w naszej bazie. Jeśli jest, otrzymasz ponownie na maila link reaktywacyjny do ustalenia nowego hasła. Jeśli nie ma, tzn. że rejestracja nie została poprawnie zakończona lub podałeś przy rejestracji błędny adres email. Wówczas prosze skontaktuj się ze mną, korzystając z opcji Kontakt, dostępnej w menu głównym aplikacji.

5. Czy na jednym urządzeniu może logować się kilka osób?

Tak. Na tym samym urządzeniu może uczyć się kilka osób. Każda osoba, logując się do aplikacji na swój własny login z serwisu, będzie posiadała dostęp do swoich lekcji i powtórek lekcji zgodnie z posiadanych w serwisie statusem i będzie mieć dostęp do swoich lekcji i powtórek. W takich sytuacjach warto wyłączyć w konfiguracji aplikacji opcję pamiętania hasła oraz automatycznego logowania.

V. Wersja premium

1. Jak skorzystać z wersji Premium?

Każdy użytkownik posiadający aktywny abonament w serwisie Slownictwo.pl otrzymuje również automatycznie dostęp do wersji premium aplikacji mobilnej przez cały okres trwania abonamentu. Aby aktywować wersję premium w aplikacji mobilnej należy poprawnie zalogować się (w trybie online) w telefonie na swój login. Wówczas status dostępu PRO zostanie automatycznie odświeżony.

Abonament w serwisie można zamówić na stronie:
https://www.slownictwo.pl/?f=ordermenu

Możliwa jest również wieczna aktywacja mobilna (Mobile-PRO) na stronie:
https://www.slownictwo.pl/?f=angielski-mobile-pro

2. Czym różni się abonament od wiecznej aktywacji Mobile-PRO?

Wieczna aktywacja Mobile-PRO pozwala na bezterminowy pełny dostęp do lekcji, ale tylko i wyłącznie przez urządzenia mobilne z systemem android. Przy aktywacji Mobile-PRO NIE JEST aktywowany dostęp PRO na stronie internetowej i dlatego po zalogowaniu do serwisu internetowego będzie widoczny status pasywny.

W ramach abonamentu można natomiast korzystać aktywnie z lekcji zarówno przez stronę internetową jak i przez swoje urządzenie mobilne.

3. Czy mogę przenieść aktywację Premium na inne urządzenie?

Aktywacja jest przypisywana do konta użytkownika a nie do urządzenia. Dzięki temu użytkownik w ramach jednej aktywacji PRO może logując się zawsze na swoje konto korzystać aktywnie na wielu różnych urządzeniach mobilnych (np. zarówno na smartfonie jak i na tablecie) i dzięki synchronizacji zawsze mieć dostęp do swoich aktualnych lekcji, wyników i powtórek.

4. Czy z aktywnego konta Premium może korzystać kilka osób?

Każda osoba znając login i hasło dostępu do konta Premium innego użytkownika może sie zalogować na jego konto i wykonywać na nim lekcje, ale może to spowodować bałagan w jego statystykach i harmonogramie powtórek. Dlatego zalecam, aby każda osoba posiadała swój własny login do serwisu.
Na kolejne konta Premium dla najbliższych członków rodziny (żona, mąż, córka, syn, mama, tata) udzielam większych rabatów, dlatego warto wcześniej skontaktować się ze mną w tej sprawie i podać tej login osoby.

VI. Najczęstsze problemy i ich rozwiązania

1. Tekst zapytania w lekcji nie mieści się na ekranie

Ten problem może się pojawić w urządzeniach mobilnych z mniejszym ekranem. Należy wówczas wejść w ustawienia interfejsu i zmienić opcję "Rozmar tekstu w lekcji" z automatycznego na inny (mały, średni, duży...)

2. W trybie pisania z klawiatury nie jest widoczny tekst do przetłumaczenia

Ten problem może się pojawić podczas pisania na klawiaturze softwarowej, która zajmuje sporą część ekranu szczególnie wtedy, gdy urzadzenie działa w układzie horyzontalnym (poziomym). Można go szybko rozwiązać poprzez odpowiednie skonfigurowanie w aplikacji dwóch poniższych ustawień:
 • Wyłącz przewidywanie tekstu w klawiaturze - ta opcja jest w ustawieniach obecnie zaznaczona automatycznie. Jej odznaczenie może powodować, że będzie się pojawiać podczas pisania z klawiatury okienko z podpowiedziami, co nie jest dobre podczas nauki pisania i dodatkowo zajmuje na ekranie niepotrzebne miejsce. Uwaga! Jeśli korzystasz przy pisaniu z programu Swype, odznacz te opcję, inaczej nie będzie ona działać.
 • Wyłącz opisy w trybie pisania - zaznaczenie tej opcji w ustawieniach pisania z klawiatury spowoduje, że podczas lekcji w układzie poziomym automatycznie zostaną wyłączane statystyki oraz górny pasek tytułowy, co da więcej miejsca na pole z tekstem zapytania

3. Po synchronizacji danych nie widzę wszystkich swoich lekcji i powtórek z serwisu?

Jeśli wykonujesz lekcje zarówno w aplikacji mobilnej jak i w serwisie internetowym www.slownictwo.pl i mimo włączonej synchronizacji danych zauważyłeś jakąś niezgodność w wynikach i powtórkach między telefonem a serwisem wykonaj pełną synchronizcję danych. W tym celu wejdź po zalogowaniu w telefonie w opcję "Powtórki" a nastepnie w zakładkę "Synchro" i przytrzymaj dłużej palec na klawiszu "Synchronizuj dane", to spowoduje wysłanie i na nowo pobranie wszystkich wyników z serwisu.

4. Nie widzę wszystkich własnych zestawów?

Jeśli po synchronizacji nie wszystkie zestawy własne są widoczne na liście należy tę listę ponownie odświeżyć. W tym celu nalezy wejść w zakładkę Ulubione, następnie na katalogu "Zestawy własne użytkownika" przytrzymać dłużej palec i z menu konteksotwego wybrać opcję "Pobierz listę z serwisu".

5. Nie widzę nowej zawartości zestawu własnego?

Jeśli zestaw własny został zmodyfikowany i jego zawartość jest inna niż w serwisie internetowym należy przytrzymać dłużej palec na danej lekcji zestawu i z menu kontekstowego wybrać opcję "Pobierz ponownie".

VII. Przydatne skróty ułatwiające pracę z aplikacją

  Podczas korzystania z aplikacji możesz używać różnych skrótów, które znacznie przyspieszają pracę z programem. Skróty obsługuje się poprzez krótkie naciśnięcie lub dłuższe przytrzymanie palca na okreslonym miejscu ekranu. Warto poznać te skróty, bo niektóre z nich pozwalają dotrzeć do nowych opcji, które nie są normalnie dostępne z menu.

1. Skróty używane podczas wykonywania lekcji

 • Aby odtworzyć angielską wymowę słówka (dowolną ilość razy) naciśnij na tłumaczone słówko lub zwrot.
 • Aby szybko wyłączyć wszystkie odtwarzane automatycznie w lekcji dźwięki (wymowa lektora, odpowiedzi dżwiękowe) przytrzymaj dłużej ikonkę głośniczka. Ponowne dłuższe przytrzymanie tej ikony uruchamia ponownie wszystkie dzwięki
 • Krótkie naciśnięcie ikony głośnika pozwala włączyć/wyłączyć poszczególne dżwięki, przełączyć się między lektorem z serwisu a syntezerem mowy, ustalić głośność a także wysokość głosu i szybkość wymowy (dla syntezatora mowy)
 • Aby zmienić szybko tryb uruchomionej lekcji na inny naciśnij na ikonkę menu w lewym górnym rogu (3 pionowe kropki) i wybierz z listy dowolnie inny tryb
 • Aby zmienić szybko kierunek wykonywania lekcji (np. z polskiego na angielski) naciśnij na małe ikonki flag na górze po prawej stronie
 • Aby szybko przełączyć się między trybem nocnym a dziennym przytrzymaj dłużej górną belkę (z tekstem polecenia). Krótkie naciśnięcie tej belki pozwala na wybranie innej tapety dla danego trybu
 • Aby otrzymać małą podpowiedź w trybie pisania z klawiatury przytrzymaj dłużej klawisz "Sprawdź odpowiedź". Zostanie wtedy wyświetlona w okienku tekstowym pierwsza litera, na jaką zaczyna się tłumaczenie.
 • Jeśli na ekranie brakuje Ci miejsca na wyświetlany tekst ukryj statystyki i górną belkę przytrzymując dłużej palec na statystyce

2. Skróty podczas przeglądania listy katalogów i lekcji

 • Przytrzymując dłużej palec na nazwie lekcji na liście możesz:
  • uruchomić lekcję w tybie innym niż domyśmnie zdefiniowany w konfiguracji
  • przejrzeć materiał do lekcji (lista słówek)
  • przesłuchać nagrania do lekcji (Listen And Repeat)
  • pobrać ponownie lekcję z serwisu (wraz z wszystkimi dostepnymi nagraniami)
  • usunąć lekcję z pamięci telefonu (wraz z nagraniami)
 • Naciśnij na gwiazdkę po prawej stronie obok lekcji, aby ją dodać do lekcji ulubionych
 • Aby pobrać wszystkie lekcje i nagrania z wybranego działu przytrzymaj dłużej palec na nazwie katalogu i wybierz opcję "Pobierz lekcje + nagrania"
 • Aby pobrać wszystkie lekcje i nagrania z całego kursu oraz rozmówek tematycznych przytrzymaj dłużej palec na ikonce Kurs (w górnym menu wyboru lekcji)
 • Aby odświeżyć listę własnych zestawów stworzonych w serwisie (patrz pkt. I.3) lub listę lekcji dodanych w serwise do ulubionych przytrzymaj w zakładce Ulubione dłużej palec na wybranym katalogu i wybierz opcję "Pobierz listę z serwisu"
 • Aby po wejściu z menu w opcję "Wybór lekcji" wyświetlał się ostatnio otworzony katalog wejdź w Ustawienia interfejsu i zaznacz opcję "Pamiętaj ostatni katalog"
 • Aby szybko zamknać moduł "Wybór lekcji" bez powrotu do katalogu głównego przytrzymaj dłużej na górnym panelu ikonę Back (Powrót). Krótkie naciśnięcie tej ikony powoduje przejście do katalogu nadrządnego lekcji
 • Aby ukryć zakładkę Demo (po zalogowaniu w wersji Premium) przytrzymaj dłużej palec na ikonce Demo. Zakładkę tę możesz ponownie włączyć w ustawieniach aplikacji

3. Skróty w menu głównym aplikacji

 • Aby przejść do głównego katalogu lekcji przytrzymaj dłużej palec na klawiszu "Wybór lekcji"
 • Aby skorzystać ze słownika offline (dla słówek i wyrażeń pobranych wcześniej w lekcjach) przytrzymaj w głównym menu klawisz "Rozmówki"
 • Aby zobaczyć szczegółowy harmonogram powtórek (powtórki zaległe i przyszłe) przytrzymaj dłużej klawisz "Powtórki"
 • Aby zabezpieczyć wszystkie swoje dane (pobrane lekcje, wyniki, powtórki) wykonaj export danych na kartę SD, przytrzymując dłużej klawisz "Twoje konto"
 • Aby załadować na nowo do bazy wszystkie dane zapisane na karcie wykonaj import danych z SD, przytrzymując dłużej klawisz "Ustawienia"
 • Jeśli nie możesz sie zalogować, bo nie pamiętasz hasła lub loginu do aplikacji przytrzymaj dłużej klawisz "Rejestracja", aby móc zdefiniować nowe hasło.
 • Aby zalogować się do serwisu internetowego www.slownictwo.pl przytrzymaj dłużej klawisz "Zaloguj"
 • Aby uruchomić testowy moduł Karaoke naciśnij na dole ikonę prezentu
 • Aby wyświetlić niniejszy poradnik w trybie online przytrzymaj dłużej klawisz "Informacje"
 • BONUS dla osób czytajacych ten poradnik: Aby przejść na wersję Premium na szczególnych warunkach, po zalogowaniu do aplikacji przytrzymaj dłużej palec na statusie swojego dostępu (w prawym górnym rogu ekranu startowego)


Jeśli nie znalazłeś na tej stronie odpowiedzi na swoje pytanie, prześlij je do mnie, korzystając z opcji "Kontakt" z poziomu menu aplikacji mobilnej (zalecane) lub skorzystaj z formularza kontaktu na stronie.

Najnowszą wersję aplikacji pobierzesz z Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eklo.slownictwo


Lekcja w trybie wyboru


Tryb listen & repeatPrzykładowe ekrany aplikacji:

Ekran menu startowe
Menu startowe

Lista lekcji demo
Lista lekcji

Słownik off-line
Słownik off-line

Lekcja w trybie pisania
Tryb pisania z klawiatury

Lekcje na dziœ
Lekcje na dzisiaj

Wyniki lekcji
Wyniki lekcjiSlownictwo.pl
Copyright © 2005-2022 by EKLO Krzysztof Klonowicz

Regulamim serwisu   Polityka prywatności   Materiały MP3 do nauki angielskiego   Kontakt  


EKLO Krzysztof Klonowicz Rzetelna Firma