Transkrypcja fonetyczna w języku angielskim,
czyli jak wymawiać angielskie słówka

Problem wymowy w języku angielskim polega na tym, że jedna litera może być wymawiana w różny sposób w zależności od słowa, w którym sie znajduje. Dlatego każde angielskie słówko i wyrażenie w serwisie Slownictwo.pl posiada tzw. transktypcję fonetyczną. Transkrypcja fonetyczna to fonetyczny zapis wymowy danego słowa za pomocą ustalonego wzorca symboli. Znajomość tych symboli pozwoli Ci na poprawną wymowę, którą nie zawsze można dokładnie usłyszeć podczas odtwarzania nagrania lektora.

W serwisie Slownictwo.pl transkrypcja została zapisana przy użyciu najbardziej powszechnego międzynarodowego alfabetu fonetycznego IPA (International Phonetic Alphabet).

Aby zapoznać się ze znakami, stosowanymi w tej transkrypcji i dowiedzieć się, w jaki je wymawiać, przejrzyj poniższą tabelę. Obok znaku fonetycznego umieściłem przykład słówka, w którym dany znak występuje oraz nagranie wymowy lektora, aby było wiadomo, jak się to wymawia.
Samogłoski krótkie:
ʌ pub [pʌb] - bar krótkie "a"
æ cat [kæt] - kot ułóż usta tak, aby powiedzieć "a" i powiedz "e"
ə about [ə'baʊt] - o krótkie "e" ginące pomiędzy innymi dźwiękami
ɪ fish [fɪʃ] - ryba dźwięk bliski polskiemu "y"
ʊ look [lʊk] - patrzeć krótkie "u"
Samogłoski długie:
ɑ: card [cɑ:d] - kartadługie "a"
i: street [stri:t] - ulicadługie "i"
ɔ: small [smɔ:l] - małydługie "o"
u: two [tu:]długie "u"
Dwugłoski:
like [laɪk] - lubię Dżwięk złożony, brzmi jak polskie "aj"
game [geɪm] - gra Dżwięk złożony, brzmi jak polskie "ej"
ɔɪ boy [bɔɪ] - chłopiec Dżwięk złożony, brzmi jak polskie "oj"
now [naʊ] Dżwięk złożony, brzmi jak polskie "ał"
əʊ go [gəʊ] - iść Dżwięk złożony, brzmi jak polskie "eł"
(w wymowie amerykańskiej: "oł")
ɪə naer [nɪə] - blisko Dżwięk złożony, brzmi podobnie jak "ije"
ʊə pure [pjʊə] - czysty Dżwięk złożony, brzmi podobnie jak "ułe"
Spółgłoski
ŋ ring [rɪŋ] - pierścionek tzw. nosowe "n"
ʃ shower ['ʃauə] - prysznic Brzmi jak polskie "sz", nieco zmiękczone
ʧ teacher ['ti:ʧə] - nauczyciel Brzmi jak polskie "cz", nieco zmiękczone
θ thing [θɪŋ] - rzecz Dźwięk charakterystyczny dla języka angielskiesgo;
powiedz "F", wkładając czubek języka pomiędzy zęby
ð this [ðɪs] - ten Dźwięk charakterystyczny dla języka angielskiego;
powiedz "W", wkładając czubek języka pomiędzy zęby
ʒ usually ['ju:ʒuəlɪ] - zazwyczaj Brzmi jak polskie "ż", nieco zmiękczone
ʤ jazz [ʤæz] Brzmi jak polskie "dż", nieco zmiękczone
Dodatkowo w języku angielskim należy zwracać uwagę na akcent, który zwykle jest inny niż w języku polskim (nie pada na przedostatnią sylabę). Aby zaznaczyć, która sylaba jest akceptowana w transkrypcji fonetycznej PRZED tą sylabą stawia się znak apostrofu.

Przykłady:

animal ['ænɪməl] - zwierzę akcent na 1 sylabę
Chinese [ʧaɪ'ni:z] - chiński akcent na 2 sylabę
individual [ɪndɪ'vɪʤuəl] - indywidualny akcent na 3 sylabę
Sprawdź, czy poprawnie wymawiasz słówka i zwroty po angielsku. Zaloguj sie do serwisu lub pobierz na swoje urządzenie z systemem android dedykowaną aplikację mobilną, aby wypróbować trenera wymowy i zbadać swój wskażnik poprawności Twojej angielskiej wymowy w dowolnie wybranych słowach i zdaniach.