Komputer i peryferia w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Komputer i peryferia" z języka angielskiego (wybrane losowo)pendrive

[pendrive]
pendraj w

plug

[plʌg]
wtyczka

USB cable

[USB 'keɪbl]
kabel USB

keyboard

['ki:bɔ:rd]
klawiatura

memory stick

['mɛmərɪ stɪk]
karta pamięci

printer

['prɪntə(r)]
drukarka

computer

[kəm'pju:tə(r)]
komputer

laptop

['læptɑp]
laptop

hard disk

[hɑ:d dɪsk]
dysk twardy

CD

['si:di:]
płyta kompaktowa

monitor

['mɔnətə(r)]
skończyć, zakończyć, wykończyć

mouse

[maus]
myszka
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Komputer i peryferia" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii