W ogródku w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "W ogródku" z języka angielskiego (wybrane losowo)sunflower

['sʌnflauə(r)]
słonecznik

tree

[tri:]
drzewo

seeds

[si:dz]
nasiona

grass

[grɑ:s]
trawa

leaf

[li:f]
liść

flower

['flauə(r)]
kwiat

bush

[buʃ]
krzew

flowerpot

['flauərpɔt]
doniczka

hose

[həuz]
wąż (gumowy)

shovel

['ʃʌvəl]
łopata

watering can

['wɔ:tərɪŋ kæn]
konewka

rose

[rəuz]
róża
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "W ogródku" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii