iletab: 2 Halloween w języku angielskim - nauka słówek, darmowe lekcje


Halloween w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Halloween" z języka angielskiego (wybrane losowo)pumpkin

['pʌmpkɪn]
dynia

witch

[wɪʧ]
wiedźma

ghost

[gəust]
duch

owl

[aul]
sowa

bone

[bəun]
kość

raven

['reɪvən]
kruk

skeleton

['skɛlətn]
szkielet

bat

[bæt]
nietoperz

skull

[skʌl]
czaszka

monster

['mɔnstə(r)]
potwór
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Halloween" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii