Halloween w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Halloween" z języka angielskiego (wybrane losowo)skeleton

['skɛlətn]
szkielet

skull

[skʌl]
czaszka

monster

['mɔnstə(r)]
potwór

bat

[bæt]
nietoperz

ghost

[gəust]
duch

witch

[wɪʧ]
wiedźma

pumpkin

['pʌmpkɪn]
dynia

bone

[bəun]
kość

raven

['reɪvən]
kruk

owl

[aul]
sowa
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Halloween" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii