iletab: 2 Halloween w języku angielskim - nauka słówek, darmowe lekcje


Halloween w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Halloween" z języka angielskiego (wybrane losowo)witch

[wɪʧ]
wiedźma

pumpkin

['pʌmpkɪn]
dynia

skeleton

['skɛlətn]
szkielet

bone

[bəun]
kość

owl

[aul]
sowa

raven

['reɪvən]
kruk

ghost

[gəust]
duch

monster

['mɔnstə(r)]
potwór

bat

[bæt]
nietoperz

skull

[skʌl]
czaszka
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Halloween" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii