iletab: 2 Warzywa w języku angielskim - nauka słówek, darmowe lekcje


Warzywa w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Warzywa" z języka angielskiego (wybrane losowo)cauliflower

['kɔlɪflauə(r)]
kalafior

potato

[pə'teɪtəu]
ziemniak

pepper

['pɛpə(r)]
papryka

corn

[kɔ:n]
kukurydza

onion

['ʌnjən]
cebula

cabbage

['kæbɪʤ]
kapusta

cucumber

['kju:kʌmbə(r)]
ogórek

celery

['sɛlərɪ]
seler

carrot

['kærət]
marchewka

tomato

[tə'mɑ:təu]
pomidor
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Warzywa" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii