iletab: 2 Instrumenty w języku angielskim - nauka słówek, darmowe lekcje


Instrumenty w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Instrumenty" z języka angielskiego (wybrane losowo)flute

[flu:t]
flet

saxophone

['sæksɪfəun]
saksofon

tambourine

[tæmbər'i:n]
tamburyn

guitar

[gɪ'tɑ:(r)]
gitara

drum

[drʌm]
bęben

keyboard

['ki:bɔ:rd]
organy

harp

[hɑ:p]
harfa

violin

[vaɪə'lɪn]
skrzypce

accordion

[ə'kɔ:dɪən]
akordeon

cymbals

['sɪmblz]
cymbałki

piano

[pɪ'ænəu]
fortepian

harmonica

[hɑ:'mɔnɪkə]
organki
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Instrumenty" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii