Instrumenty w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Instrumenty" z języka angielskiego (wybrane losowo)guitar

[gɪ'tɑ:(r)]
gitara

tambourine

[tæmbər'i:n]
tamburyn

saxophone

['sæksɪfəun]
saksofon

violin

[vaɪə'lɪn]
skrzypce

flute

[flu:t]
flet

harp

[hɑ:p]
harfa

drum

[drʌm]
bęben

harmonica

[hɑ:'mɔnɪkə]
organki

accordion

[ə'kɔ:dɪən]
akordeon

keyboard

['ki:bɔ:rd]
organy

piano

[pɪ'ænəu]
fortepian

cymbals

['sɪmblz]
cymbałki
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Instrumenty" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii