Liczby 30-1000 w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Liczby 30-1000" z języka angielskiego (wybrane losowo)fifty

['fɪftɪ]
pięćdziesiąt

thousand

['θauzənd]
tysiąc

sixty

['sɪkstɪ]
sześćdziesiąt

thirty

['θə:tɪ]
trzydzieści

eighty

['eɪtɪ]
osiemdziesiąt

ninety

['naɪntɪ]
dziewięćdziesiąt

seventy

['sɛvəntɪ]
siedemdziesiąt

forty

['fɔ:tɪ]
czterdzieści

two hundred and forty six

[tju: 'hʌndrəd ænd 'fɔ:tɪ sɪks]
dwieście czterdzieści sześć

hundred

['hʌndrəd]
sto
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Liczby 30-1000" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii