iletab: 2 Kraje 2 w języku angielskim - nauka słówek, darmowe lekcje


Kraje 2 w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Kraje 2" z języka angielskiego (wybrane losowo)the Czech Republic

[ðə ʧɛk rɪ'pʌblək]
Czechy

Canada

['kænədə]
Kanada

Japan

[ʤə'pæn]
Japonia

Hungary

['hʌŋgərɪ]
Węgry

Romania

[rə'meɪnɪə]
Rumunia

Denmark

['dɛnmɑrk]
Dania

United States

[ju'naɪtəd steɪts]
Stany Zjednoczone

Belgium

['bɛlʤəm]
Belgia

Slovakia

[sləu'vɔkɪə]
Słowacja

Ireland

['aɪələnd]
Irlandia
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Kraje 2" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii