Zwierzęta dzikie w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Zwierzęta dzikie" z języka angielskiego (wybrane losowo)tortoise

['tɔ:təs]
żółw

tiger

['taɪgə(r)]
tygrys

monkey

['mʌŋkɪ]
małpa

giraffe

[ʤɪ'rɑ:f]
żyrafa

leopard

['lɛpəd]
lampart

bear

[bɛə(r)]
niedźwiedź

bird

[bə:d]
ptak

lion

['laɪən]
lew

crocodile

['krɔkədaɪl]
krokodyl

elephant

['ɛləfənt]
słoń
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Zwierzęta dzikie" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii