iletab: 2 Wielkanoc w języku angielskim - nauka słówek, darmowe lekcje


Wielkanoc w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Wielkanoc" z języka angielskiego (wybrane losowo)lamb

[læm]
baranek

church

[ʧə:ʧ]
kościół

cross

[krɔs]
krzyż

spring

[sprɪŋ]
wiosna

daffodil

['dæfədɪl]
żonkil

cake

[keɪk]
ciasto

basket

['bɑ:skɪt]
koszyk

chick

[ʧɪk]
pisklę, kurczę

Easter card

['i:stə(r) kɑ:d]
karta wielkanocna

bunny

['bʌnɪ]
króliczek

duckling

['dʌklɪŋ]
kaczątko

Easter egg

['i:stə(r) ɛg]
pisanka
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Wielkanoc" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii