Warzywa w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Warzywa" z języka angielskiego (wybrane losowo)tomato

[tə'mɑ:təu]
pomidor

potato

[pə'teɪtəu]
ziemniak

cucumber

['kju:kʌmbə(r)]
ogórek

corn

[kɔ:n]
kukurydza

pepper

['pɛpə(r)]
papryka

carrot

['kærət]
marchewka

celery

['sɛlərɪ]
seler

cabbage

['kæbɪʤ]
kapusta

cauliflower

['kɔlɪflauə(r)]
kalafior

onion

['ʌnjən]
cebula
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Warzywa" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii