Kuchnia 2 w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Kuchnia 2" z języka angielskiego (wybrane losowo)refrigerator

[rɪf'rɪʤəreɪtə(r)]
lodówka

dishes

['dɪʃəz]
naczynia

frying pan

['fraɪɪŋ pæn]
patelnia

oven

['ʌvn]
piec, piekarnik

microwave

['maɪkrəweɪv]
mikrofalówka

sink

[sɪŋk]
zlew, zlewozmywak

dishwasher

['dɪʃwɔʃə(r)]
zmywarka

blender

['blɛndə(r)]
mikser
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Kuchnia 2" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii