Owady w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Owady" z języka angielskiego (wybrane losowo)mosquito

[mɔs'ki:təu]
komar

spider

['spaɪdə(r)]
pająk

ladybird

['leɪdɪbəd]
biedronka

bee

[bi:]
pszczoła

fly

[flaɪ]
mucha

snake

[sneɪk]
wąż (gad)

caterpillar

['kætəpɪlə(r)]
dżdżownica

bat

[bæt]
nietoperz

frog

[frɔg]
żaba

ant

[ænt]
mrówka
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Owady" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii