Zabawki w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Zabawki" z języka angielskiego (wybrane losowo)skates

[skeɪts]
łyżwy

bike

[baɪk]
rower

computer game

[kəm'pju:tə(r) geɪm]
gra komputerowa

doll

[dɔl]
lalka

train

[treɪn]
pociąg

ball

[bɔ:l]
piłka

car

[kɑ:(r)]
samochód

plane

[pleɪn]
samolot

marbles

['mɑ:bəlz]
kulki do gry

sledge

[slɛʤ]
sanki

robot

['rəubɔt]
robot

teddy bear

['tɛdɪ bɛə(r)]
miś pluszowy
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Zabawki" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii