Przybory szkolne w języku angielskim

Lista słówek z lekcji tematycznej "Przybory szkolne" z języka angielskiego (wybrane losowo)crayon

['kreɪən]
kredka

ruler

['ru:lə(r)]
linijka

pencil sharpener

['pɛnsl sharpener]
temperówka

rubber

['rʌbə(r)]
gumka

notebook

['nəutbuk]
zeszyt, notatnik

pen

[pɛn]
pióro, długopis

pencil case

['pɛnsl keɪs]
piórnik

pencil

['pɛnsl]
ołówek

school bag

[sku:l bæg]
tornister

book

[buk]
książka
Słówka zawiera zapis fonetyczny (transkrypcję) oraz nagranie wymowy lektora. Kliknij kartę ze słówkiem, aby odtworzyć wymowę lektora. Aby rozpocząć naukę słówek z lekcji "Przybory szkolne" w dowolnym trybie nauki kliknij w poniższe linki (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do serwisu)


Zobacz lekcje tematyczne z angielskiego z innych kategorii